Bijna 2,5 miljoen euro voor project rond Vecht en Dinkel

Bijna 2,5 miljoen euro voor project rond Vecht en Dinkel
Het Vechtdal. Foto: Beeldbank Marketing Oost

De INTERREG-Stuurgroep EUREGIO heeft eind maart een nieuw grensoverschrijdend project goedgekeurd. Daardoor vloeit tot en met 2020 rond 2,48 miljoen euro naar hoogwaterbescherming, regionale economische ontwikkeling, natuur- en milieubescherming in het stroomgebied van de Vecht en de Dinkel in de Nederlands-Duitse grensregio. De helft van de middelen wordt door de Europese Unie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ter beschikking gesteld.

Onder de naam “Living Vecht-Dinkel” hebben de projectpartners uit de provincie Overijssel en de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen de handen ineen geslagen om waterveiligheid, economische ontwikkeling, natuurherstel en recreatie op een innovatie wijze met elkaar te verbinden. De rivieren de Vecht en de Dinkel bieden inwoners, toeristen en bedrijven een natuurlijke verbindingsroute over de grens heen. Met investeringen van bijna 2,5 miljoen euro krijgt de grensoverschrijdende combinatie van maatregelen voor hoogwaterbescherming en een versterkt toeristisch gebruik een krachtige impuls.

Veilig en schoon water combineren met regionale economie

Water kent geen grenzen en vraagt om een grensoverschrijdende, overkoepelende aanpak. In het project Living Vecht-Dinkel worden 11 deelprojecten grensoverschrijdend uitgevoerd. Hiertoe behoren onder meer de ontwikkeling van een hoogwatervoorspelmodel, een hoogwateroefening en een verkenning naar de mogelijkheden voor het aanleggen van retentiegebieden. Daarnaast worden partners, bedrijven, belangenorganisaties en vertegenwoordigers van de toeristische sectoren bij het project betrokken door middel van symposia en ateliers. De regionale economie wordt versterkt door nieuwe grensoverschrijdende arrangementen voor toeristen en recreanten.

Versterkte identiteit

In het project Living Vecht-Dinkel wordt daarnaast samengewerkt om een gezamenlijke identiteit van de Duitse en Nederlandse burgers in het Vechtstroomgebied te bevorderen. Ook voor scholen aan beide kanten van de grens biedt de Vecht mogelijkheden voor samenwerking: “VechtZompEducatie” zorgt ervoor dat kinderen en jongeren niet alleen hun eigen regio, maar ook het buurland en de natuur daar beter leren kennen. “Vechtverhalen” van bewoners zullen worden gebundeld in een boek met foto’s van en fictieve verhalen over het Vechtdal.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X