Blog: grensoverschrijdend toerisme in Noord-Nederland en Duitsland

Blog: grensoverschrijdend toerisme in Noord-Nederland en Duitsland
Groningen.

Grensoverschrijdend toerisme draagt veel bij aan de economie in de grensregio. Veel Nederlandse toeristen gaan voor een dag naar Duitsland en andersom komen Duitse toeristen graag naar Nederland. Maar welke invloed heeft de aanwezigheid van de grens hier eigenlijk op? Jitze Wijnia en Carlijn Alting, stagiairs bij het Rijnland Instituut, gaan hier de komende tijd onderzoek naar doen. In deze blog vertellen ze over hun eerste bevindingen.

In september zijn de twee studenten begonnen bij het Rijnland Instituut. Jitze: “In deze bijzondere maand heb ik al een handvol erg leerzame momenten mogen meemaken. Bijzonder omdat ik door het Rijnland Instituut al met zoveel mensen kennis heb gemaakt. Een fijne balans tussen werken op locatie en het werken aan mijn onderzoek. Helaas worden wij nu gevraagd om weer zoveel mogelijk thuis te werken. Zelf vind ik dit natuurlijk erg jammer, maar ook thuis zetten wij ons beste beentje voor!” Carlijn: “De werkzaamheden bij het Rijnland Instituut geven veel nieuwe inzichten in de Duits-Nederlandse samenwerking, waar ons onderzoek over gaat. Op school leer je natuurlijk veel over samenwerking, maar nu zien we hoe het er in de praktijk werkelijk aan toe gaat. Het directe contact met de medewerkers is erg fijn, zo kunnen lastige vragen meteen besproken en beantwoord worden.”

Het onderzoek

Jitze
“Ik heb besloten dat ik in mijn onderzoek ga focussen op de Duitse dagtoerist in de Noord-Nederlandse grensregio. Zo zal ik pretparken en publieke ruimtes zoals musea benaderen om te onderzoeken hoe deze organisaties omgaan met de Duitse aanwezigheid en hoe zij daar op inspelen. Worden deze organisaties voldoende ondersteund, bijvoorbeeld met ondersteuning vanuit de Europese Unie? Zeker nu corona veel van ons doen en laten beïnvloedt, ben ik benieuwd hoe de toeristische sector het hoofd boven water houdt.”

Carlijn
“Duitsland is een van de populairste landen onder Nederlanders om op vakantie te gaan of voor een dagje weg. Mijn deel van het onderzoek focust zich op de Nederlandse dagtoerist in het Noord-Duitse grensgebied. Wat drijft deze Nederlandse toeristen om hun dag in Duitsland door te brengen en niet in Nederland, en wat doen de Duitse ondernemingen om deze Nederlandse toeristen aan te trekken? Natuurlijk speelt COVID-19 ook een grote rol bij dit onderzoek. Als de maatregelen weer strenger worden of als de Duitse maatregelen Nederlanders verbieden om te komen, zal field research in Duitsland op locatie lastig worden. Verder wordt er ook gekeken naar beleid vanuit de Europese Unie. Wat voor beleid wordt er gevoerd om grensoverschrijdend toerisme te bevorderen en van welke fondsen kunnen bedrijven gebruikmaken?“

Om zoveel mogelijk kennis op te doen, wordt er vanuit het Rijnland Instituut veel ondersteuning gegeven: verschillende taken die een beter inzicht geven in het werkveld en die meegenomen kunnen worden in de toekomst. Interessante activiteiten, zoals de Duitse organisaties die vertegenwoordigd zijn in het Rijnland Instituut leren kennen, een vragenronde bijwonen van de Duitse vertegenwoordiger van het Europees Parlement Jens Gieseke, en online seminars bijwonen over de toekomst van de EU, verrijken de ervaringen van de twee stagiairs bij het Rijnland Instituut.

Samenwerking met Fontys Venlo 

In het onderzoek dat Jitze en Carlijn uitvoeren wordt samengewerkt met Fontys Venlo. De Duitse stagiair aldaar, Mert, zal hetzelfde onderzoek uitvoeren, maar dan in de zuidelijke grensregio. Het uiteindelijke doel is om een gezamenlijk artikel te schrijven waarin alle bevindingen op een rijtje worden gezet. Zo kunnen alle betrokken de informatie voor hun eigen doeleinden gebruiken.

X