Boetes voor niet-naleving verpakkingswet

Boetes voor niet-naleving verpakkingswet

Veel ondernemingen schijnen nog steeds niet op de hoogte te zijn van de nieuwe verpakkingswet in Duitsland. Het blijkt dat zo´n 2000 ondernemingen hoogstwaarschijnlijk een boete kunnen verwachten wegens niet-naleving van de verpakkingswet, zo meldt STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater.

Een half jaar geleden werd de nieuwe verpakkingswet ingevoerd om de recycling quota te verhogen, de kosten eerlijker te verdelen en het gebruik van ecologisch minder belastbare verpakkingen te stimuleren. In de nieuwe wet worden fabrikanten en verkopers van verpakkingen verplicht om zich aan te melden bij het nieuwe centrale verpakkingsregister: de ‘Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister’.

De wet doelt op een gereguleerde deelname aan het recyclingsysteem. Iedereen die verpakkingen als eerste in omloop brengt, moet er ook voor zorgen, dat deze volgens de regels worden verwerkt. Alle fabrikanten, verkopers of distribiteurs van verkoopverpakkingen dienen zich daarom bij een zogeheten terugnamesysteem aan te sluiten. Dat systeem neemt vervolgens de terugname en verwerking van de verpakkingen op zich.

Handhaving

Het verpakkingsregister is openbaar en moet ervoor zorgen dat ook bedrijven elkaar controleren. De bedrijven dienen altijd aan te geven wat voor soort verpakkingsmateriaal ze gebruiken. Ook de duale systemen leveren informatie aan over de verwerkte materialen. Deze gegevens worden door de Stiftung met elkaar vergeleken, zodat eventuele onjuiste opgaves aan het licht kunnen komen.

“Veel fabrikanten en distribiteurs lijken nog steeds niet te weten dat wij deze gegevens vergelijken en analyseren”, vertelt Gunda Rachut, die aan het hoofd van de Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister staat. Vooral grote ondernemingen die voor 15 mei opgave moesten doen over hun verpakkingshoeveelheden werden onder de loep genomen. Bij dit onderzoek zijn veel overtredingen geconstateerd.

Volgens de Stiftung hebben inmiddels ongeveer 170.000 bedrijven zich geregistreerd in het verpakkingsregister. In de voorgaande jaren lag dit getal bij 60.000. Volgens Rachut zijn er echter nog steeds bedrijven die hun verplichtingen compleet negeren. “Zowel in ons onderzoeksportaal als in de evaluatie van de cijfers en verslagen die ons ter beschikking staan, hebben we vastgesteld dat de kennis over de verplichtingen bij ondernemers ontbreekt,” aldus Rachut.

Boetes op komst

Hoewel de Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister als een overheidsinstantie te werk gaat, is het een stichting. In deze stichting werken handel, industrie en belangenverenigingen nauw samen. Deze week deelde de stichting, als toezichthoudende instantie, mee dat ze overtredingen van de wet hebben geconstateerd en dat ze deze overtredingen aan de handhavende instanties hebben gemeld. Ongeveer 2000 bedrijven riskeren nu een boete.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X