Op 1 januari 2019 is in Duitsland een nieuwe verpakkingswet ingegaan, die de bestaande ‘Verpackungsverordnung’ heeft vervangen. Centraal in de nieuwe wet staan de verhoging van de herbruikbare quota en het stimuleren van verpakkingen die het milieu minder belasten. Bovendien zijn fabrikanten en verkopers van verpakkingen verplicht om zich aan te melden bij het nieuwe centrale verpakkingsregister, de ‘Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister’. In dit register werken handel, industrie en belangenverenigingen nauw samen. Dat meldt STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater.

Aangezien in Duitsland het beginsel van productverantwoordelijkheid geldt, moet iedereen die verpakkingen in omloop brengt er ook voor zorgen dat deze volgens de regels worden verwerkt. Alle fabrikanten en verkopers van verkoopverpakkingen moeten zich daarom bij een zogenaamd duaal systeem, een terugnamesysteem, aansluiten. Dat neemt vervolgens de terugname en verwerking van de verpakkingen op zich.

Bevordering van gerecyclede producten 

De nieuwe verpakkingswet geldt voor alle distributeurs die verpakkingen als eerste bedrijfsmatig in Duitsland in omloop brengen. Dit betekent dat de wet niet alleen van toepassing is op nationale producten. Hij geldt ook voor importeurs en online handelaren die goederen in Duitsland in omloop brengen, bijvoorbeeld vanuit Nederland.

De ‘Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister’ verzamelt informatie over de hoeveelheden en type per duaal systeem om een evenredige verdeling van de kosten voor de inrichting, het transport en de daarmee verbonden informatieplichten te waarborgen. Doel is om de recycling van verpakkingsmateriaal te verbeteren en normen in te voeren voor ontwerpen die geschikt zijn voor recycling. De duale systemen moeten jaarlijks publiceren wat zij hebben ondernomen om het gebruik van recyclebare verpakkingen en de inzet van gerecyclede producten te bevorderen.

Daarnaast moeten ze melden hoeveel verpakkingen op een hoogwaardige manier gerecycled zijn. Het is de bedoeling dat producenten die voor ecologisch minder belastende verpakkingen kiezen hier voordeel van hebben. Het milieubesparend verwerken van verpakkingen en een faire kostenverdeling zijn derhalve belangrijke doelen van de nieuwe verpakkingswet.

Licenties

Via het openbare register kan ieder bedrijf voortaan inzicht krijgen of mededingers over de licenties beschikken en hiervoor ook betalen. Is dit niet het geval? Dan mogen de producten in kwestie niet meer in omloop worden gebracht. Ze kunnen dan ook niet in Duitsland worden verkocht. Er kunnen dan aanzienlijke boetes worden opgelegd. Op deze manier kunnen marktpartijen elkaar in de gaten houden en op tekortkomingen wijzen.

X