Bundesgerichtshof stelt eisen aan toestemming voor opslaan van cookies

Bundesgerichtshof stelt eisen aan toestemming voor opslaan van cookies

Na een uitspraak door het Europese Hof van Justitie heeft nu ook het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) bepaald welke eisen moeten worden gesteld aan de toestemming voor het opslaan van cookies op de apparaten van gebruikers. Dat meldt STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater uit het Duitse Kleve.

Romy Latka. (c) STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater

Als beheerders van websites het gedrag van hun bezoekers willen analyseren ten behoeve van marktonderzoek of om gebruikersprofielen aan te maken met behulp van pseudoniemen en daarom cookies willen plaatsen, hebben zij hiervoor toestemming van de websitebezoeker nodig. “Het BGH heeft geoordeeld dat de toestemming alleen rechtsgeldig is, als die uit vrije wil is verleend”, aldus Dr. Romy Latka, Rechtsanwältin bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater. “Websitebezoekers moeten al bij voorbaat precies worden geïnformeerd over wat de beheerder van de website met de cookies wil doen en waarom hij de gegevens van de websitebezoeker verzamelt, verwerkt en gebruikt. Bovendien moet de websitebezoeker er ook op worden gewezen wat er gebeurt als hij geen toestemming verleent.”

Toestemming moet schriftelijk worden gegeven 

Het BGH schrijft verder dat de toestemming schriftelijk moet worden gegeven, tenzij vanwege de bijzondere omstandigheden een andere vorm de voorkeur heeft. Dit betekent dat de toestemming moet worden ondertekend of dat die in digitale vorm moet zijn verleend. Als de toestemming samen met andere verklaringen moet worden verstrekt, moet op de toestemming bijzondere nadruk worden gelegd.

Wanneer de websitebezoeker zijn toestemming niet schriftelijk verleent, moet de beheerder van de website hem schriftelijk bevestigen wat de toestemming inhoudt. Een dergelijke bevestiging is niet nodig als de beheerder van de website verklaart en garandeert dat hij de toestemming vastlegt en de websitebezoeker de inhoud van de toestemming te allen tijde kan inzien. Ook moet de websitebeheerder de bezoeker erop wijzen dat hij zijn toestemming altijd weer kan intrekken. Ook dan geldt de hierboven genoemde plicht om hier met nadruk op te wijzen.

Door deze uitspraak moet iedere websitebeheerder er nu voor zorgen dat cookies die op zijn website worden geplaatst, en die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website, alleen op basis van de toestemming van de websitebezoeker worden geplaatst. Kan de toestemming van de websitebezoeker voor cookies niet worden aangetoond, mogen de cookies niet worden geplaatst.

X