Bundestag bereikt akkoord: vanaf september energiebesparende maatregelen in Duitsland

Bundestag bereikt akkoord: vanaf september energiebesparende maatregelen in Duitsland

Sinds de Europese Unie in verband met de oorlog in Oekraïne sancties oplegde aan Rusland, maakt Duitsland zich op voor een koude winter. De gasleveringen vanuit Rusland werden teruggeschroefd en Duitsers sloegen massaal aan het hamsteren van hout, bruinkool en steenkool. De Duitse regering heeft nu zelf ook maatregelen afgekondigd waarmee vanaf september energie moet worden bespaard.

Eén van de maatregelen is het terugdraaien van de verwarming in openbare gebouwen. Waar de aanbevolen minimumtemperatuur in kantoren voorheen 20 graden was, mogen kantoorruimtes vanaf 1 september nog maximaal tot 19 graden worden verwarmd. Gangen, technische ruimtes, foyers en andere zogenaamde doorgangsruimtes dienen helemaal niet meer te worden verwarmd.

Elektriciteitsbesparende maatregelen

In het overheidsplan wordt niet alleen aandacht besteed aan het besparen van gas, maar ook aan het besparen van elektriciteit. Zo zal de verlichting van gebouwen en monumenten worden uitgeschakeld wanneer deze alleen voor esthetische doeleinden worden verlicht. Ook in etalages dient de verlichting te worden uitgeschakeld tussen 10 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends. Daarnaast dienen winkels hun deuren dicht te houden, zodat zo min mogelijk warmte ontsnapt. Eerder begon de Duitse winkelbrancheorganisatie HDE hiervoor al de posteractie “deuren dicht, winkels open”, om klanten alvast attent te maken op het feit dat de deuren van de winkels dicht zullen gaan, maar de winkels zelf gewoon open zullen blijven.

Maatregelen voor privépersonen

Ook voor privépersonen zijn maatregelen afgekondigd, hoewel deze minder vergaand zijn. Zo wil de overheid niet voorschrijven op welke temperatuur mensen de thermostaat thuis mogen zetten, maar wil ze met de maatregelen in publieke gebouwen wel als voorbeeld dienen. Verder wordt iedereen opgeroepen om zelf een steentje bij te dragen en komt er voor privépersonen een verbod om hun zwembaden nog langer met gas en stroom te verwarmen. Daarnaast worden gasleveranciers en verhuurders gevraagd om hun klanten en huurders te informeren over gasverbruik, hogere stookkosten en besparingsmogelijkheden. Ook is er in veel huurcontracten een minimale temperatuur vastgelegd, maar die voorschriften zullen tijdelijk buiten werking worden gesteld.

Met de maatregelen die gaan gelden voor openbare gebouwen kan zo’n 2 procent energie bespaard worden. Het uiteindelijke doel is een besparing van 20 procent, die grotendeels met de medewerking van privépersonen tot stand moet komen. Daarnaast vinden besparingen in de industrie plaats en wordt een deel van de gasconsumptie gecompenseerd door het gebruik van steenkool of olie.

X