Burgemeesters vergaderen over grensoverschrijdende samenwerking

Burgemeesters vergaderen over grensoverschrijdende samenwerking

Na een eerste ontmoeting in maart 2018 vond onlangs de tweede vergadering van de stuurgroep van ‘Grenzhoppers‘ plaats. Deze groep bestaat uit vijf burgemeesters uit de regio Achterhoek en zes burgemeesters uit Kreis Borken. In het ‘kult’-cultuurcentrum Westmünsterland in Vreden werd het gemeenschappelijke strategiedocument over grensoverschrijdende samenwerking afsluitend besproken.

Binnen de verschillende gemeenten wordt dit paper nu besproken. Bij de volgende bijeenkomst in november moet het worden ondertekend.

Foto: (van links achter naar rechts vooraan): Jürgen Bernsmann (Stadt Rhede), Anton Stapelkamp (Gemeente Aalten), Katja Hoffboll (Stadt Borken), Joost van Oostrum (Gemeente Berkelland), Dr. Ansgar Hörster (Kreis Borken), Peter Nebelo (Stadt Bocholt), Annette Bronsvoort (Gemeente Oost Gelre), Dr. Christoph Holtwisch (Stadt Vreden), Joris Bengevoord (Gemeente Winterswijk), Otwin van Dijk (Gemeente Oude IJsselstreek). (c) Petra Taubach / Stadt Bocholt

Zes themavelden voor Duits-Nederlandse samenwerking

De stuurgroep van Grenzhoppers formuleerde in het document zes themagebieden waarop ze zich in 2019 samen willen richten: arbeidsmarkt, ondernemen, onderwijs, toerisme en cultuur, sport en gezondheid en mobiliteit en bereikbaarheid.

Internationaal Netwerkbureau en Grenzhoppers-Business School

Wendelin Knuf van de Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Bocholt GmbH & Co KG presenteerde de stuurgroep de werkzaamheden van het Internationaal Netwerkbureau. Dat ging van start als INTERREG-project en moet na afloop van het project volgend jaar worden voortgezet. Bovendien ontvingen de burgemeesters informatie over de geplande Grenzhoppers-Business School. Op deze manier moeten grenzen op de arbeidsmarkt worden geslecht en ondernemers worden aangemoedigd om grensoverschrijdend met elkaar te gaan samenwerken.

Burgemeesters uit 11 gemeenten

Aan Duitse zijde maken vertegenwoordigers van de steden Bocholt, Borken, Isselburg, Rhede, Südlohn en Vreden deel uit van de stuurgroep, aan Nederlandse kant zijn de gemeenten Aalten, Berkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Oost Gelre lid. Daarnaast vervullen Kreis Borken en de EUREGIO een adviserende rol. De volgende bijeenkomst is gepland op 26 november 2018 bij de jaarlijkse Cross Border Meeting bij de firma Tobit in Ahaus.

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X