Coronacrisis zorgt voor meer nieuwe testamenten

Coronacrisis zorgt voor meer nieuwe testamenten

De coronacrisis heeft gevolgen voor vrijwel alle aspecten van het dagelijkse leven. Zo ook voor het aantal testamenten dat bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wordt geregistreerd: dat is in maart 2020 met ruim 10 procent gestegen ten opzichte van maart 2019. Een opvallende ontwikkeling, aldus Cees Doppenberg van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen uit Doetinchem.

De stijging blijkt uit de inschrijvingen in het Centraal Testamentenregistrer (CTR). Dit jaar waren dat er ongeveer 28.000; in 2019 bijna 25.500.

In het eerste kwartaal van 2020 werden bijna 5 procent meer testamenten ingeschreven in het CTR dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. In 2020 ging het om ruim 75.500 testamenten, tegenover bijna 72.500 in 2019.

Poll onder notarissen

De KNB heeft op haar website een poll onder notariskantoren gehouden over de actuele vraag naar testamenten. Daaruit bleek dat 40 procent van de 300 respondenten de afgelopen tijd een stijging heeft waargenomen. Het grootste deel hiervan heeft het over een toename van maximaal 25 procent. 43 procent van de respondenten ziet geen verschil; 17 procent ervaart een daling.

Inzet van digitale middelen bij passeren akten in noodsituaties

Doppenberg meldt eveneens dat De Tweede Kamer vorige week heeft ingestemd met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Deze maakt de inzet van digitale middelen bij het passeren van akten in noodsituaties mogelijk. Het voorstel gaat nu in een versnelde procedure naar de Eerste Kamer, waar de wet nog deze maand wordt behandeld.

In artikel 26 van het wetsvoorstel wordt de eerder door de KNB omschreven werkwijze met betrekking tot het passeren van akten in noodsituaties vastgelegd. Notarissen kunnen voor identificatie en Belehrung gebruikmaken van audiovisuele middelen en de akte vervolgens passeren door gebruik te maken van artikel 43 lid 4. Dit kan uitsluitend in situaties waarbij er geen andere mogelijkheden zijn om te komen tot een reguliere manier van passeren van de akte. De wet is bovendien tijdelijk en zorgt niet voor een aanpassing van de Wet op het notarisambt (Wna).

Communiceren via elektronische middelen

Het voorstel van de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, maakt het ook mogelijk om tijdelijk via elektronische middelen te communiceren waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures verplicht zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om beursvennootschappen en verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk.

Lees verder op de website van de KNB.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X