CrossFire: Nederlands-Duitse brandweerkazerne stapje dichterbij

CrossFire: Nederlands-Duitse brandweerkazerne stapje dichterbij
Minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen Herbert Reul (grijs pak) wordt ontvangen op het terrein van de brandweer in Bocholt (c) Stadt Bocholt

Nadat er jaren over een grensoverschrijdende brandweerkazerne gesproken is, lijkt de realisering daarvan weer een stapje dichterbij. Op 18 augustus jl. bezocht minister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul van de deelstaat Noordrijn-Westfalen de brandweerkazerne in Bocholt. Hier sprak hij met verschillende betrokkenen over de geplande Nederlands-Duitse brandweerkazerne in de regio Bocholt-Suderwick in Duitsland en Aalten-Dinxperlo in Nederland. De minister bekende tijdens zijn bezoek fan te zijn van het project. Hij gaf daarmee alvast een positief signaal af met betrekking tot eventuele ondersteuning van de deelstaat bij de totstandkoming van de internationale brandweerpost.

Er is in de tussentijd al gewerkt aan het versoepelen van de communicatie tussen de brandweer in Dinxperlo en Suderwick. Doordat er met verschillende technieken gewerkt wordt, duurde het lang voordat bijvoorbeeld de brandweer in Suderwick een verzoek kreeg om ondersteuning te bieden bij bluswerkzaamheden over de grens. Zo is de brandweer in Suderwick inmiddels geïntegreerd in het Nederlandse alarmeringssysteem en wordt de brandweerkazerne in Bocholt ook gealarmeerd wanneer er bijvoorbeeld in Dinxperlo brand uitbreekt.

Gezamenlijke infrastructuur maakt brandweer productiever

Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede in 2000 ontstonden er gesprekken over grensoverschrijdend bluswerk. Uiteindelijk kon in 2017 het project ‘CrossFire’ opgezet worden, dat door de Euregio gesubsidieerd wordt. In het kader daarvan werd onder andere onderzocht in hoeverre het mogelijk was om de brandveiligheid in de grensregio te verbeteren. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat grensoverschrijdende samenwerking van Nederlandse en Duitse brandweerlieden vanuit één locatie in principe haalbaar is. Daarnaast kan er meer veiligheid gecreëerd worden voor burgers van beide landen tijdens noodsituaties.

Brandweer in gesprek met…

Het bezoek vond plaats in de remise van de brandweer in Bocholt. Onder de naam ‘Feuerwehr im Gespräch mit….’ ging Reul in gesprek met Landrat dr. Kai Zwicker van Kreis Borken, de burgermeester van Bocholt Thomas Kerkhoff, commandant van de Bocholtse brandweer Thomas Deckers en Christiaan Velthausz, coördinator grensoverschrijdende samenwerking bij de VNOG. Daarna volgde nog een demonstratie van de brandweerkorpsen in Bocholt en Dinxperlo.

Europa moet geleefd worden

Reul was zichtbaar onder de indruk van de al bestaande grensoverschrijdende samenwerking tussen de brandweer in beide landen. ʺAls het u nu ook lukt om een Nederlands-Duitse brandweerpost op poten te zetten, zou dat sensationeel zijn. Je kunt veel over Europa praten, maar het moet geleefd worden. De mensen moeten daar een voordeel van hebbenʺ, aldus de minister. Over hoe de deelstaat Noordrijn-Westfalen precies zou kunnen bijdragen aan het realiseren van de grensoverschrijdende brandweerkazerne, kon de minister echter nog niets zeggen.

Bezoek met een zilveren randje

De bijeenkomst had ook nog een zilveren randje. Thomas Deckers, commandant van de brandweer in Bocholt, kreeg een zilveren brandweerkruis als waardering voor zijn bijzondere verdiensten en inzet voor dit project. Het kruis werd door Stephan Wevers, commandant van Brandweer Twente, uitgereikt.

X