Aanbieders van open Wi-Fi-hotspots kunnen binnenkort niet meer vervolgd worden voor illegale praktijken op hun netwerk. De Duitse regering heeft een wet aangenomen die dit verhindert.

Duitsland loopt internationaal gezien achter wat de verbreiding van Wi-Fi-spots in openbare gelegenheden zoals vliegvelden, cafés, gemeentehuizen en winkelcentra betreft. Dit lag mede aan het feit dat aanbieders van hotspots verantwoordelijk zijn voor datgene wat er op hun netwerk gebeurt. Als iemand dus illegaal muziek, filmpjes of computerspelletjes via een dergelijke WiFi-verbinding aanbiedt, kan de aanbieder van de hotspot hiervoor worden aangeklaagd.

De wetswijziging met betrekking tot het ‘Haftungsprivileg’ houdt in, dat aanbieders van Wi-Fi-hotspots niet aansprakelijk en niet strafbaar zijn bij illegale praktijken van gebruikers van hun netwerk.

De wet zal naar verwachting snel in werking treden.

X