De zes grootste Euregio-steden verstevigen samenwerking

De zes grootste Euregio-steden verstevigen samenwerking
De Verlengde Waalbrug en de Lentloper over de Spiegelwaal bij Nijmegen. Foto: Michiel Verbeek / Wikipedia / CC BY 4.0

Vrijdag 3 februari kwamen de burgemeesters van de zes grootste steden in de Euregio Rijn-Waal (Arnhem, Nijmegen, Ede, Düsseldorf, Duisburg en Moers) bijeen in het Düsseldorfer Rathaus. Ze ondertekenden hier een intentieverklaring voor verdergaande samenwerking.

Parallel wisselden ook ca. 50 deskundigen uit de steden hun kennis en ervaring uit in diverse werkgroepen over economie, duurzaamheid, mobiliteit, migratie en integratie. Tevens inventariseerden zij mogelijkheden voor gezamenlijke, grensoverschrijdende en EU-gesubsidieerde projecten. Hun gemeenschappelijke doel: versteviging van de samenwerking, omdat de steden een centrale rol in de duurzame ontwikkeling van Europa innemen, overeenkomstig het op 30 mei 2016 door de EU-lidstaten gesloten Pact van Amsterdam.

Een eerste gezamenlijk project is de intensieve uitwisseling door vrijwilligersorganisaties. Onder het motto “mensen voor mensen” wisselen Duitse en Nederlandse vrijwilligers die zich voor vluchtelingen inzetten, hun ervaringen uit.

De steden willen zich inzetten voor uitbreiding van de samenwerking binnen de Euregio Rijn-Waal. Het accent in de samenwerking ligt op het gebied van stadsontwikkeling, zowel op sociaal als economisch vlak, waarbij er in het bijzonder aandacht is voor duurzame stadsontwikkeling overeenkomstig de EU-2020 doelstellingen van slimme, groene en integratieve groei. Daarnaast is er aandacht voor duurzame energie, gezonde steden en sociale cohesie.

In een “Memorandum of Understanding”, dat de burgemeesters in Düsseldorf tekenden, is daarnaast ook nog het doel opgenomen om ook op het gebied van gezondheidszorg, creatieve economie, agrofood en logistiek grensoverschrijdend samen te werken.

X