“Denk bij stap over de grens ook aan recycling van verpakkingen”

“Denk bij stap over de grens ook aan recycling van verpakkingen”

Je wilt als Nederlandse ondernemer graag de Duitse markt op. Hoe pak je dat nu eigenlijk aan? Op de Duitslanddag, die op 29 september door de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) in samenwerking met Euler Hermes georganiseerd wordt, komen alle tips en tricks over zakendoen in Duitsland aan bod. Een aspect van export naar Duitsland dat vaak vergeten wordt, is het verwerken van het verpakkingsmateriaal van de geëxporteerde producten. Hoe gaat dat eigenlijk in Duitsland? AHA24x7.com sprak hierover met Johanna Maukner van de Duits-Nederlandse Handelskamer.

DNHK
Johanna Maukner

Je hebt het vast wel eens gezien in Duitsland: regelmatig staat er een hele rij met vuilcontainers in verschillende kleuren aan de stoep. Niet gek, want recyclen is in Duitsland van groot belang. Johanna Maukner van de Duits-Nederlandse Handelskamer kan dat beamen: het recyclen van verpakkingen is bij onze oosterburen tiptop geregeld. “Sinds 1991 geldt in Duitsland de Verpackungsverordnung, VerpackV,” vertelt ze. “Hiermee worden alle ondernemingen op de Duitse markt verplicht om de verpakkingen van hun producten terug te nemen. Elk bedrijf dient zich voor de inzameling van deze verpakkingen daarom bij een duaal systeem aan te sluiten, dat ervoor zorgt dat verpakkingen op een milieubewuste manier teruggenomen worden. De onderneming sluit op basis van de verwachte hoeveelheid verpakkingen een contract af met het duale systeem en betaalt vervolgens een vergoeding, die gebaseerd is op de verpakkingshoeveelheid en het materiaal. Op basis van het gewicht van de verpakkingssoort wordt er afgerekend. Afhankelijk van de hoeveelheid verpakkingen meldt de ondernemer elke maand, elk kwartaal of elk jaar hoeveel verpakkingen er daadwerkelijk in omloop gebracht zijn Dit werkelijke aantal wordt dan verrekend met de prognose. Op deze manier is het bedrijf bevrijd van zijn wettelijke terugnameplicht.”

Grensovergang
Gelden deze regels ook voor Nederlandse ondernemingen die naar Duitsland exporteren? Met andere woorden, ligt de verantwoordelijkheid van het recyclen van verpakkingen bij de Nederlandse exporteur of bij de Duitse afnemer? “Dat hangt van de leveringsvoorwaarden af,” antwoordt Maukner. “De aansprakelijkheid ligt bij het bedrijf dat juridisch gezien verantwoordelijk is voor de producten tijdens de grensovergang naar Duitsland. Die partij moet zich bij een duaal systeem laten registreren. In de meeste gevallen zullen de Nederlandse exporteurs verantwoordelijk zijn, omdat zij doorgaans hun eigen logistieke systemen richting Duitsland hebben.” Maukner voegt toe dat de zogenaamde ‘private labels’, zoals ja! van REWE of GUT&GÜNSTIG van EDEKA, een uitzondering vormen. “Bij deze merken meldt de retailer de producten bij het duale systeem aan.”

Logo Der Grüne Punkt
Der Grüne Punkt

DSD-Der Grüne Punkt, Landbell en BellandVision
Maukner vertelt dat er op dit moment tien duale systemen in Duitsland zijn. Duales System Deutschland GmbH – Der Grüne Punkt was lange tijd monopolist op het gebied van het recyclen van verpakkingen. Langzaam zijn daar ook andere bedrijven bijgekomen, zoals Landbell AG, Interseroh Dienstleistungs GmbH en BellandVision GmbH. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen deze bedrijven? “Wat betreft de diensten maakt het niet uit,” zegt Maukner. “Ze doen namelijk allemaal hetzelfde: verpakkingen recyclen. Wel zijn er verschillen in service en tarieven. Als Nederlandse ondernemer kun je dus het beste eerst offertes van de duale systemen opvragen wanneer je de Duitse markt wilt betreden.”

Klantvriendelijkheid
Op de vraag voor welke verpakkingen de regels precies gelden, antwoordt Maukner dat het gaat om verpakkingen die voor particuliere huishoudens bedoeld zijn én voor locaties die hieraan gelijkstaan. “Denk bijvoorbeeld aan de horeca, ziekenhuizen, pretparken, onderwijsinstellingen, kantines, bioscopen en musea.” Kan de consument aan de verpakking zien welk duaal systeem de verpakking zal recyclen? “Tot 2009 kon je dat gemakkelijk zien, want tot dat jaar hadden producenten een kenmerkingsplicht: ze moesten het logo van ‘Der Grüne Punkt’ op de verpakking zetten. Sindsdien zijn er meerdere duale systemen op de markt en is de kenmerkingsplicht vervallen.” Volgens Maukner doet een producent er echter verstandig aan het logo te blijven vermelden. “Een logo van een duaal systeem laat de consument zien op welke manier een verpakking gerecycled moet worden. Aan het logo kun je namelijk zien dat de verpakking in de gele vuilniszak moet. Hierin worden in Duitsland verkoopverpakkingen verzameld. Het is dus ook een stukje klantvriendelijkheid. Bovendien is het in sommige andere landen, zoals Frankrijk en Spanje, nog wél verplicht om het logo van ‘Der Grüne Punkt’ op de verpakking aan te geven. Met het oog op de productiekosten is het dan doorgaans gemakkelijker om een standaard verpakking voor alle landen te produceren, waarop het merkteken ‘Der Grüne Punkt’ vermeld wordt.”

50.000 kilo
Tot slot legt Maukner uit in hoeverre het Duitse systeem van het Nederlandse verschilt. Want verschillen, die zijn er zeker. De Duitse verpakkingsverordening en de Nederlandse afvalbeheersbijdrage worden volgens Europese richtlijnen opgesteld. De basis is dus hetzelfde, maar de uitvoering laat enkele verschillen zien. Zo is het bijvoorbeeld zo dat alle ondernemingen, die voor het eerst verkoopverpakkingen op de Duitse markt brengen, verplicht zijn om zich voor de recycling van die verpakkingen bij een duaal systeem aan te melden. In Nederland is er een zelfde soort regeling, maar hier geldt deze verplichting alleen voor bedrijven die in Nederland omzetbelasting moeten betalen. Duitse bedrijven die in Nederland geen vestiging hebben, hebben deze plicht niet. “Het meest opvallende verschil is echter dat in Nederland een registratie voor recycling van verpakkingen pas bij meer dan 50.000 kilo verpakkingen per jaar nodig is,” vertelt Maukner. “In Duitsland is er geen minimale hoeveelheid verpakkingen vereist, daar is een registratie bij een duaal systeem altijd nodig.”

Op één dag de beste tips voor succes op de Duitse markt krijgen: Dat kan op 29 september 2016 op de Duitslanddag. Deze dag wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd door de Duits-Nederlandse Handelskamer in samenwerking met Euler Hermes. Het veelzijdige programma bevat informatie over alle ins en outs van zakendoen in Duitsland en bestaat uit 12 workshops en 15 infosessies. Naast het plenaire programma met inspirerende sprekers bestaat ruime gelegenheid tot netwerken en het uitwisselen van ervaringen. Meer info’s over het programma en de aanmelding vindt u onder www.duitslanddag.nl.

De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) ondersteunt al meer dan 110 jaar ondernemingen bij activiteiten op de markt in het buurland. Met ruim 1.200 leden vormt de DNHK het grootste Nederlands-Duitse zakennetwerk.

X