Detachering van werknemers naar Duitsland bij steigerbouwwerkzaamheden: opgepast

Detachering van werknemers naar Duitsland bij steigerbouwwerkzaamheden: opgepast

Nederlandse werkgevers die hun werknemers naar Duitsland willen uitzenden om er werk te verrichten, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. In de Duitse wet inzake grensoverschrijdende detachering (‘Arbeitnehmer-Entsendegesetz’) zijn met betrekking hiertoe bepalingen over arbeidsvoorwaarden in de wet, cao’s en een meldings- en documentatieplicht opgenomen. Zo moet de werkgever de werknemer bij het ‘Zollamt’ melden en de werktijden van de werknemer documenteren. In welke bedrijfstakken deze voorwaarden gelden, is vastgelegd. Onder de bedrijfstakken vallen onder meer het ‘Bauhaupt- en Baunebengewerbe’. “Ook steigerbouwwerkzaamheden vallen onder het ‘Baunebengewerbe’”, aldus Alexander Crämer, Rechtsanwalt bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater in Kleve (D). 

Om te bepalen of er sprake is van een steiger, moet de cao ‘VTV-Gerüstbau’ worden geraadpleegd. Daarin is een definitie van steigerbouwbedrijven opgenomen. Onder de term steigers vallen volgens VTV-Gerüstbau beschermingssteigers, verrijdbare steigers, draagsteigers, werksteigers en bijzondere steigers. “Ook mobiele steigers vallen hieronder, omdat deze een veilige onderbouw nodig hebben en het voor zich spreekt dat deze steigers van steigermateriaal worden gemaakt, aldus een recente uitspraak door de hoogste arbeidsrechtelijke instantie in Duitsland, het Bundesarbeitsgericht”, legt Crämer uit.

Op- en afbouwen van steigersystemen

Alexander Crämer. (c) STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater

Als constructies herhaaldelijk worden op- en afgebouwd, is dit ook een indicatie dat er sprake is van steigerbouw. Het is volgens het Bundesarbeitsgericht niet noodzakelijk dat er gekwalificeerde arbeidskrachten worden ingezet om werk als steigerbouwwerkzaamheden te kwalificeren. Als aangeleerde of opgeleide vakkrachten uit andere sectoren worden ingezet om steigers op te bouwen, kan dit ook al voldoende zijn. Volgens het Bundesarbeitsgericht vallen ook mobiele open-air podiums onder de verzamelnaam steigers. Om precies te zijn gaat het om een bijzondere constructie binnen de steigerbouwtechniek. Hiermee wordt duidelijk dat de term steiger niet te smal moet worden opgevat. Karakteristieke kenmerken, zoals het typische steigermateriaal en het herhaaldelijk op- en afbouwen van constructies, kunnen vaak al volstaan. “De lange lijst van verschillende steigers die in de cao vermeld staat, toont aan hoe breed de definitie van steiger is”, aldus Crämer.

Meldings- en documentatieplicht

Als een in het buitenland gevestigde werkgever dus werknemers naar Duitsland wil uitzenden om er werk te verrichten, is voorzichtigheid geboden indien zij werkzaamheden verrichten die onder de definitie van steigerbouw zouden kunnen vallen. Vanwege de uitspraak van het Bundesarbeitsgericht is het raadzaam om te laten toetsen of de werkzaamheden onder de definitie van steigerbouw vallen en daarmee onder het ‘Baugewerbe’. Als dit het geval is, moet men de meldings- en documentatieplicht op grond van de wet ‘Arbeitnehmer-Entsendegesetz’ nakomen. Als deze werkzaamheden in Duitsland worden verricht zonder dat de werknemers worden gemeld en zonder dat de documentatie wordt bijgehouden, kunnen er hoge boetes worden opgelegd.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X