Digitalisering in Duits merkenrecht

Digitalisering in Duits merkenrecht

Voor Nederlandse ondernemers die met hun product de Duitse markt op gaan en meer willen weten over het registreren van hun merk heeft STRICK Rechtsanwälte und Steuerberater uit Kleve een nieuwtje: voortaan kunnen ook multimediale merken, hologrammen of geluiden als klankmerk in elektronische vorm bij het Deutsche Patent- und Markenamt worden geregistreerd.

Op 14 januari van dit jaar is in Duitsland de moderniseringswet Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) in werking getreden. De wet brengt de desbetreffende EU-richtlijn ten uitvoer, die als doel heeft de verwerving en bescherming van merken in de Europese Unie te vergemakkelijken. Op die manier wordt onder meer de groei en het concurrentievermogen van Europese bedrijven verder gestimuleerd.

De wetswijziging stelt bedrijven in staat ook ongewone merkvormen aan te melden. Tot dusverre was in Duitsland bescherming van een merk alleen mogelijk als het merk grafisch kon worden weergegeven in het register en in het certificaat van de merkregistratie, bijvoorbeeld door een tekst of afbeelding. Bij pure woord- of beeldmerken is dat geen probleem. Maar bij ongewone merkvormen ontstonden in het verleden problemen. Klankmerken moesten tot nu toe altijd in notenschrift op papier worden vastgelegd. Het was daardoor onmogelijk een bepaald geluid als klankmerk te beschermen.

Eenduidig en duidelijk identificeerbaar

Het merk grafisch weergeven is voortaan niet meer nodig. Het is nu voldoende wanneer een merk eenduidig en duidelijk identificeerbaar is. Het is daarom ook mogelijk om bijvoorbeeld multimediale merken, hologrammen of geluiden als klankmerk te registreren. Deze kunnen dan in elektronische vorm bij het Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) worden ingediend.

Ondanks deze nieuwe mogelijkheden zijn nog steeds het woordmerk en combinaties van een woord- en beeldmerk het voornaamste instrument voor de bescherming van de eigen productnaam. Terwijl het woordmerk alleen uit tekst bestaat, kan een gecombineerd woord- of beeldmerk bijvoorbeeld ook voor een logo worden ingediend. In dit kader moet er worden gelet op de territoriale geldigheid van de merkbescherming. Zo beschermt een Beneluxmerk uitsluitend tegen merkinbreuken in de landen van de Benelux. In Duitsland geldt de bescherming dan niet.

Bedrijven die met hun product ook in Duitsland succesvol willen zijn, doen er daarom goed aan tijdig te zorgen voor de bescherming van het merk in Duitsland of de gehele Europese Unie.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X