Docentendag Duits in Nijmegen

Docentendag Duits in Nijmegen

Op donderdag 16 november 2017 vindt op de Radboud Universiteit Nijmegen een Docentendag Duits plaats. Op deze dag delen docenten Duits in Nederland en docenten Nederlands in Duitsland kennis en ervaringen. Ook kunnen de docenten deelnemen aan diverse lezingen, workshops en/of trainingen.

De Docentendag Duits dag staat in het teken van het leren van buurtalen en wordt georganiseerd door de afdeling Duitse Taal en Cultuur in samenwerking met het Interreg-project ‘Nachbarsprache & buurcultuur’ en het Pre-University College Humanities. Ook de projectpartners van de universiteit Duisburg-Essen (Institut für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Institut für Niederlandistik en Institut für niederrheinische Kulturgeschichte und Regionalentwicklung) en andere organisaties die in de Duits-Nederlandse context werkzaam zijn, worden bij de dag betrokken.

Niet alleen docenten Duits uit Nederland, maar ook docenten Nederlands uit Duitsland, andere geïnteresseerden in het leren van buurtalen zijn van harte uitgenodigd. Het thema van de dag luidt: ‘Nachbarsprachen lernen’.

Als speciale gast is de Ambassadeur van Duitsland in Nederland, de heer Dirk Brengelmann aanwezig. De ambassadeur zal zich laten informeren over het Interreg-project en spreken met deelnemende leraren, studenten en projectleden.

Bekijk hier het programma of schrijf u meteen in.

X