Duits-Nederlandse grensregio is in onderwijs ondergeschoven kindje

Duits-Nederlandse grensregio is in onderwijs ondergeschoven kindje

Het Duits-Nederlandse grensgebied is nog steeds een ondergeschoven kindje bij internationaal georiënteerde hbo-opleidingen. Dat stellen Henk Andries Nicolai en Klaas Ate Wijma, studenten European Studies aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden, en momenteel werkzaam als stagiairs bij het euregionale expertisecentrum Rijnland Instituut in Emmen.

Tijdens onze studie hebben we veel kennis opgedaan over de werking van de Europese Unie. In deze vier jaren hebben we ons verdiept in Europees bestuur, Europees beleid en Europese wetgeving. Uiteraard horen deze vakken een prominente plaats binnen de opleiding te hebben, maar de dichtbij huis gelegen Europese grensregio’s zijn in deze jaren volgens ons helaas sterk onderbelicht gebleven. En dat terwijl de Duits-Nederlandse grensregio’s voorbeelden zijn van ‘Europa in het klein’. In de Euregio’s wordt Europa tastbaar. De Duits-Nederlandse grensregio’s brengen Europese doelen en Europees beleid in de praktijk en maken het vaak toch nog abstracte Europa via concreet handelen voor de burger tastbaar.

Pas in het derde leerjaar van onze opleiding, tijdens onze stages bij respectievelijk de gemeente Ede en de EUREGIO, maakten we voor het eerst kennis met de Duits-Nederlandse Euregio’s en met INTERREG, een door de Europese Unie gefinancierd programma dat zich inzet voor grensvervaging in Europa en samenwerking over grenzen heen. We merkten dat we voor deze stageperiode nog volledig onbekend waren met deze begrippen. De kennismaking met de programma’s voor grensgebieden deed ons het belang van de Euregio’s voor de Europese integratie al snel beseffen. Meer bekendheid, vooral ook bij studenten, is dringend noodzakelijk. Het Rijnland Instituut, dat zich focust op het optimaliseren van het onderwijs voor Europa, is daarvoor een prachtig platform.

Daarom willen we ons hard maken voor een prominentere rol voor het Duits-Nederlandse grensgebied binnen de opleiding European Studies, maar zeker ook binnen andere
(hbo-)opleidingen. Zo is Duitsland met afstand de grootste import- en exportpartner van Nederland, en ook problemen als krimp op het platteland, vergrijzing en een tekort aan vakkrachten vormen een gemeenschappelijke uitdaging. Geconfronteerd met de effecten van de coronacrisis is zonneklaar dat alleen een gemeenschappelijke aanpak werkt. Dat blijkt ook nu Duitsland ic-bedden in de grensregio heeft aangeboden voor de opvang van ernstig zieke Nederlandse coronapatiënten. Juist in deze tijd wordt duidelijk hoe belangrijk intensieve samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied is.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X