Duitse coalitie wil ‘Kurzarbeitergeld‘ verhogen

Duitse coalitie wil ‘Kurzarbeitergeld‘ verhogen

De Duitse partijen CDU/CSU en SPD, die op nationaal niveau de coalitie vormen, zijn het gisteren eens geworden over een verhoging van de bedragen van de Duitse werktijdverkorting (‘Kurzarbeitergeld’). Daarnaast hebben ze enkele andere maatregelen genomen om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken.

De nieuwe regeling houdt in dat het Kurzarbeitergeld voor werknemers zonder kinderen in etappes verhoogd wordt van 60 procent naar 80 procent van het wegvallende loon, en voor werknemers met kinderen in etappes van 67 procent naar 87 procent van het wegvallende loon. Tijdens de eerste drie maanden dat er Kurzarbeitergeld betaald wordt, gelden de huidige percentages (60 resp. 67 procent). Vanaf de vierde tot en met de zesde maand gaan de percentages omhoog naar 70 resp. 77 procent. Daarna wordt 80 resp. 87 procent van het wegvallende loon betaald. Voorwaarde voor deze verhoging is wel dat minimaal 50 procent van de reguliere werktijd wegvalt.

Daarnaast heeft de coalitie besloten om de btw voor etenswaren in de horeca tijdelijk te verlagen. Tot nu toe gold voor etenswaren die in een restaurant, café of bar genuttigd worden een btw-tarief van 19 procent. Vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 wordt dit percentage verlaagd naar 7 procent. Dat geldt ook voor gerechten die afgehaald of thuisbezorgd worden. De coalitie hoopt zo de zwaar getroffen horeca te kunnen helpen.

Bovendien wordt de periode dat mensen recht hebben op de Duitse WW verlengd en mogen bedrijven uit het mkb verwachte verliezen verrekenen met belastingheffingen. Tot slot maakt de coalitie 500 miljoen euro vrij voor scholen en leerlingen om digitaal onderwijs op afstand beter mogelijk te maken.

De nieuwe maatregelen zullen meer dan 10 miljard euro gaan kosten. Lees verder bij de Süddeutsche Zeitung.

X