Op 1 juli ging het nieuwe INTERREG-project GTI 2 van start. Het project heeft als doel om bedrijven in de toeristische sector te ondersteunen op het gebied van big data, digitalisering en het bewerken van de Duitse markt, en is het vervolg op het succesvolle project Grenzeloze Toeristische Innovatie (GTI). 

Meer dan 1.4 miljoen overnachtingen van Duitsers in 2018 in Gelderland en Overijssel en een stijging van 66 procent in vier jaar tijd – de Duitse markt net aan de andere kant van de grens biedt volop kansen voor toeristische bedrijven uit Oost-Nederland. Het INTERREG-project ‘Grenzeloze Toeristische Innovatie’ speelde hier op in: het project heeft de afgelopen vier jaar meer dan 130 mkb-bedrijven uit Oost-Nederland klaargestoomd voor het ontvangen van bezoekers uit het buurland en het gezamenlijk opereren op de buitenlandse markt. In GTI 2 werken de toeristische organisaties uit Gelderland, Overijssel en de Duitse grensstreek opnieuw met de EUREGIO Gronau samen om ongebruikt potentieel te benutten.

Meerwaarde ontwikkelen voor de Duitse bezoeker

Wat vindt een Duitse bezoeker belangrijk? Waar kun je hem positief mee verrassen? De Duitse bezoeker stelt het bijzonder op prijs om informatie en inspiratie in de eigen taal te vinden en ter plekke te worden begroet in het Duits. Ook is het van belang om erachter te komen wat de Duitse gast graag wil zien en beleven, om zo een aanbod te kunnen ontwikkelen dat bij deze wensen aansluit.

Samen meer bereiken met grensoverschrijdend toerisme

De resultaten van het project GTI zijn erg positief: tijdens het project is het aandeel Duitse bezoekers in Oost-Nederland met meer dan 50 procent gestegen. Ter vergelijking: in heel Nederland steeg dit percentage met slechts 13 procent. De deelnemende bedrijven zijn bovendien actiever geworden op de Duitse markt. Inmiddels hebben veel meer bedrijven een Duitstalige website.

Belangrijk was ook het leggen en intensiveren van grensoverschrijdende contacten. Meer dan 1.000 deelnemers uit de toeristische sector hebben tijdens ruim 30 workshops de markt in het buurland beter leren kennen. ‘Samen meer bereiken’ – dat was het motto dat bij alle activiteiten centraal stond. “Voor het toerisme in onze grensregio was het project van grote toegevoegde waarde”, zegt Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO Gronau. Samen met de regionale toeristische organisaties kon de kennis over de markt in het buurland worden overgedragen aan de partners. Zo konden drempels worden weggenomen en kon het aantal bezoekers uit het buurland worden verhoogd.

Vervolgproject GTI 2 richt zich op digitalisering

Dat de toeristische sector nog steeds voor grote uitdagingen staat, blijkt uit de goedkeuring van GTI 2. Alhoewel het inhoudelijk een vervolg is op het vorige project, ligt het zwaartepunt nu bij het thema digitalisering. De activiteiten zijn bedoeld om innovatieve oplossingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor het gericht gebruiken van big data of het omgaan met user generated content. Onder toeristische dienstverleners is er veel vraag naar passende oplossingen en de overgrote meerderheid van de bestaande partnerbedrijven heeft al aangekondigd dat ze geïnteresseerd zijn in een deelname aan GTI 2. Ook nieuwe bedrijven kunnen aan het project meedoen.

Meer bedrijven

Geïnteresseerde bedrijven en organisaties kunnen hier of via de Regionale Bureaus voor Toerisme meer informatie over GTI 2 aanvragen.

X