Duitse regering doet wetsvoorstel voor snellere uitbreiding infrastructuur

Duitse regering doet wetsvoorstel voor snellere uitbreiding infrastructuur

Om de uitbreiding van de infrastructuur te bespoedigen, heeft de Duitse regering een wet voorgesteld om de planning te versnellen. Het bondskabinet heeft in Berlijn zijn goedkeuring gegeven aan het door de Minister van Verkeer, Andreas Scheuer, ingediende wetsontwerp om de plannings- en goedkeuringsprocedures voor de uitbreiding en de nieuwbouw van de vervoersinfrastructuur te stroomlijnen.

De minister formuleerde het doel als volgt: “We moeten knelpunten wegnemen zonder tijd te verliezen! Onze middelen moeten snel worden ingezet voor concrete renovatie, uitbreidings- en nieuwbouwmaatregelen. De plannings- en goedkeuringsprocedures worden eenvoudiger, efficiënter, transparanter en sneller. We willen dubbele procedures vermijden, bureaucratie verminderen, transparantie en digitalisering bij burgerparticipatie vergroten en juridische stappen sneller afronden”. In sommige gevallen worden bestaande voorschriften inzake procesversnelling opgevolgd. Dit zou het mogelijk moeten maken om investeringen die tijdens de vorige zittingsperiode reeds zijn ingezet, snel uit te voeren.

Het wetsontwerp voorziet onder meer in de bundeling van de hoorzittings- en planologische goedkeuringsprocedures bij de spoorwegautoriteiten, in bepaalde gevallen een voorlopige goedkeuring om voorbereidende maatregelen te treffen voordat de bestemmingsvergunning is afgegeven, de publicatie van alle planningsdocumenten op het internet en een snelle afronding van de gerechtelijke procedures, onder meer doordat er maar een instantie voor spoorwegprojecten verantwoordelijk zal zijn.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X