Duitsland belangrijkste afzetgebied voor hightechproducten

Duitsland belangrijkste afzetgebied voor hightechproducten

De exportwaarde van in Nederland gemaakte hightechgoederen lag in 2016 op 21,6 miljard euro. Wel daalde de export van hightechproducten met 4 procent ten opzichte van 2015. Inclusief doorvoer is Duitsland het land waar de meeste hightechproducten vanuit Nederland heen gaan. Deze cijfers zijn afkomstig uit de nieuwste Internationaliseringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ongeveer 9 procent van de totale Nederlandse export bestaat uit de industriële export van hightechproducten. Met een exportwaarde van bijna 2,8 miljard euro (13 procent) is de VS de belangrijkste exportbestemming van Nederlandse hightechgoederen. Vooral chipmachines, uranium of aanverwante producten, antisera en vaccins en orthopedische producten gaan op grote schaal naar de VS. Duitsland volgt, met een exportwaarde van 2,2 miljard euro. Duitsland neemt op hightech gebied het meest instrumenten voor de wetenschap af van Nederland, gevolgd door chemische producten.

Doorvoerland

In vergelijking met de export van andere EU-landen is de Nederlandse export sterk gericht op hightech. Dat komt vooral door de enorme doorvoerstromen die Nederland binnenkomen en weer verlaten. Nederland is een belangrijk doorvoerland voor ICT-producten en andere hightech die veel in Azië worden geproduceerd. Inclusief deze doorvoer is 21,6 procent van alles wat Nederland uitvoert hightech. Het grootste deel van de hightechproducten die we invoeren, wordt doorgevoerd naar het Europese achterland. Met doorvoer meegerekend is Duitsland het voornaamste land van bestemming voor de producten.

Smartphone meest geïmporteerde hightechproduct

Nederland voerde vorig jaar in totaal voor 95 miljard euro aan hightechproducten in. De smartphone is het meest ingevoerde hightechproduct in Nederland. Ons land voerde in 2016 voor meer dan 15 miljard euro aan smartphones en overige mobiele telefoons in. Dat betekent een verdubbeling van de import van mobiele telefoons sinds 2012. Nederland is hiermee de grootste smartphone-importeur in de Europese Unie. Het gaat hierbij wel vooral om doorvoer.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X