Duitsland gaat klimaatdoelen niet halen

Duitsland gaat klimaatdoelen niet halen

Uit onderzoek van het Duitse klimaatbureau Agora Energiewende blijkt dat Duitsland zijn klimaatdoelen voor 2020 niet gaat halen. Weliswaar wordt er meer duurzame energie opgewekt dan ooit tevoren, maar de CO2-uitstoot blijft stijgen en de energiebesparing blijft achter.

Ondanks de successen verloopt de energietransitie in Duitsland toch te traag, concludeert Agora Energiewende. In dit tempo zullen de klimaat- en energiebesparingsdoelen voor 2020 niet worden gehaald. FluxEnergie heeft de successen en tegenvallers op het gebied van de Duitse Energiewende op een rijtje gezet:

De successen:

  • Voor het derde jaar op rij is de stroomvoorziening duurzamer geworden.
  • De inzet van gascentrales dringt die van kolencentrales weer terug.
  • De ‘Atomausstieg’ verloopt zoals gepland.
  • Duitsland produceert momenteel meer hernieuwbare energie dan ooit (32% van het verbruik nu duurzaam opgewekt).
  • Uitbreiding in 2016 met 5 gigawatt windenergie en 1 gigawatt zonne-energie.
  • Het draagvlak voor de Energiewende onder de bevolking is toegenomen.

De tegenvallers:

  • De CO2-uitstoot blijft per saldo maar stijgen (lichte daling uitstoot bij stroomproductie, elders stijging).
  • De stroomprijs kwam voor huishoudens boven € 0,30 per kilowattuur uit.
  • 2016 was een matig windjaar.
  • De energiebesparing blijft achter.

Het Financieele Dagblad meldt dat in 2016 in Duitsland 2,4 tWh minder stroom werd gebruikt dan in 2015. Om de energiedoelen te halen, moet vanaf 2017 jaarlijks 9 tWh aan stroom worden bespaard. Agora pleit ervoor om na de verkiezingen in september snel de discussie te starten hoe de klimaat- en energiedoelen kunnen worden gehaald zonder de energievoorziening in gevaar te brengen.

Het volledige rapport van Agora Energiewende kan hier worden gedownload.

X