Duitsland krijgt ‘Grundrente‘

Duitsland krijgt ‘Grundrente‘

Vanaf volgend jaar gaat de Duitse regering een zogenaamde ‘Grundrente‘ invoeren. Het gaat om een basispensioen voor lage inkomens: ouderen die 33 jaar of langer hebben gewerkt en toch een pensioen onder bijstandsniveau hebben, ontvangen een toeslag.

Verwacht wordt dat ongeveer 1,3 miljoen Duitse ouderen van de regeling gebruik zullen gaan maken.

De invoering van de Grundrente kan gezien worden als een succes voor de sociaaldemocratische SPD. Het thema zorgde in het verleden al regelmatig voor verhitte politieke debatten. Eind 2019 stond de coalitie van de christendemocratische CDU en de SPD er nog door onder druk.

Nederlandse AOW

Op het eerste oog lijken de Nederlandse AOW en de nieuwe Duitse Grundrente erg op elkaar. Ze kunnen echter niet zomaar met elkaar vergeleken worden.
Iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft, heeft recht op AOW. Deze wordt berekend aan de hand van het aantal jaren dat iemand in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft en kan oplopen tot zo’n 1200 euro netto per maand.

In tegenstelling tot in Nederland zullen in Duitsland alleen degenen die 33 jaar of langer gewerkt hebben (daaronder vallen ook de opvoeding van kinderen en mantelzorg) een vast bedrag per maand ontvangen. Hiermee wordt het inkomensafhankelijke pensioen aangevuld. Het precieze bedrag wordt berekend aan de hand van een ingewikkelde rekenformule, waarbij de maximale toeslag zo’n 405 euro per maand zal zijn. In tegenstelling tot de AOW is de Grundrente zelf bovendien ook inkomensafhankelijk: alleen mensen die tijdens hun werkzame leven tussen de 30 en 80 procent van het gemiddelde maandinkomen hebben verdiend, kunnen aanspraak maken op de Grundrente. Wanneer gepensioneerden na hun pensioen blijven doorwerken, worden ze op hun Grundrente gekort.

Lees verder bij de NOS.

X