Duitsland plant kwijtschelding van schulden om dreigende faillissementsgolf te weerstaan

Duitsland plant kwijtschelding van schulden om dreigende faillissementsgolf te weerstaan

De Duitse wetgever overweegt kennelijk verdergaande ingrijpende steunmaatregelen voor bedrijven die door de gevolgen van de coronapandemie getroffen zijn. Over een desbetreffend wetsontwerp wil de Bundestag meteen na het zomerreces in overleg. Mogelijk treedt de wet dan per 1 oktober 2020 in werking, een dag na beëindiging van de opschorting van de ‘Insolvenzantragspflicht’, de wettelijke verplichting om op tijd faillissement aan te vragen. “Met dit wetsontwerp toont de wetgever bij herhaling aan, hoe snel en intelligent hij in staat is op hevige economische crises te reageren”, zegt Rechtsanwalt Robert Buchalik, directeur van advocatenkantoor Buchalik Brömmekamp uit Düsseldorf. Het bedrijf is gespecialiseerd in de herstructurering en sanering van bedrijven.

Essentiële hoekpunten van het wetsontwerp zijn:

  • Buitensporige schuldenlast als reden voor een faillissement wordt geschrapt. Een faillissementsaanvraag hoeft alleen dan nog te worden ingediend, als er bij een bedrijf sprake is van betalingsonmacht.
  • Debiteuren krijgen de mogelijkheid om bij de rechtbank uitstel van betaling aan te vragen, en wel voor een tijdsbestek van maximaal drie maanden. Gedurende deze periode mag de debiteur betalingen aan zijn crediteuren opschorten, en crediteuren kunnen tegen hem geen executiemaatregelen opstarten. Het is zaak deze tijd zinvol te benutten, om samen met de crediteuren tot een oplossing te komen, waardoor de voornamelijk door de pandemie veroorzaakte schulden verminderd dan wel uit de weg geruimd kunnen worden.
  • Indien de directeur of vennoot persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden, kan per gerechtelijk besluit zeer snel een kwijtschelding van de restschuld worden bereikt, zodat de ondernemer in kwestie persoonlijk wordt ontlast en hij niet meteen in zijn eigen bestaan wordt aangetast. Dit is ook van toepassing als het bedrijf niet meer te redden valt en de stekker eruit moet.

Voorspelde faillissementsgolf

Met dit pakket van maatregelen laat de Duitse wetgever opnieuw zien, hoe je vlug en uitermate verstandig op hevige economische crisissituaties kunt reageren. Reeds tijdens de financiële crisis een aantal jaren eerder werd aangetoond dat de gevolgen hiervan met behulp van een reeks effectieve maatregelen kunnen worden verzacht. Door deze strategie denkt de wetgever de voorspelde faillissementsgolf te kunnen voorkomen.

De wet moet in beginsel iedereen, dus ook kleine bedrijven, helpen. Om te zorgen de kosten hiervan niet ongecontroleerd de pan uitrijzen, is bepaald dat kleinere bedrijven dit procedé weliswaar zonder directe gerechtelijke controle, maar uitdrukkelijk wel met ondersteuning van een op het gebied van sanering deskundige adviseur mogen opstarten.

Praktische uitvoering

Wat betreft de praktische uitvoering hiervan zou het wel eens een probleem kunnen worden dat rechtbanken niet zijn voorbereid op hetgeen op hen afkomt, en bovendien niet over de nodige capaciteiten beschikken, om het allemaal te kunnen bolwerken. Hier moeten snel oplossingen voor gezocht worden. “Als dit probleem per direct wordt aangepakt, bereiken de maatregelen ongetwijfeld hun doel”, aldus Rechtsanwalt Buchalik. Het is volgens de jurist met name toe te juichen dat de ondernemer, die in de meeste gevallen persoonlijk aansprakelijk is voor een aanzienlijk deel van de schulden, de kans tot kwijtschelding van deze schulden krijgt en zodoende wordt voorkomen dat hij zijn middelen van bestaan verliest.

Buchalik Brömmekamp heeft vestigingen in Düsseldorf, Berlijn en Frankfurt. Het bedrijf adviseert onder andere Nederlandse ondernemers en bedrijven bij het verweer tegen aanspraken van Duitse curatoren en bij alle juridische en bedrijfseconomische problemen in tijden van crisis.

Meer informatie is te vinden op www.buchalik-broemmekamp.nl

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X