EAR-registratie voor elektronica alleen nog via Duitse vestiging of zaakwaarnemer

EAR-registratie voor elektronica alleen nog via Duitse vestiging of zaakwaarnemer
(c) Karl-Heinz Laube / pixelio.de

Buitenlandse bedrijven die elektronica op de Duitse markt aanbieden moeten per direct een gevolmachtigde aanwijzen die voor de verplichte registratie bij de EAR verantwoordelijk is.

Wie op de Duitse markt elektrische en elektronische apparaten aanbiedt, is verplicht zich tevoren bij de uitvoeringsorganisatie Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) aan te melden en voor de geleverde goederen een verwijderingsbijdrage te betalen. In dit verband dienen ook de geleverde hoeveelheden regelmatig te worden gemeld. Sinds de herziening van het “Elektrogesetz” op 20 oktober jl. kunnen zich bij de EAR alleen nog maar bedrijven aanmelden die hun zetel in Duitsland hebben. Fabrikanten en distributeurs zonder Duitse vestiging moeten sinds die datum een gevolmachtigde aanwijzen en deze in Duitsland gevestigde rechtspersoon de opdracht geven, zich bij de EAR te laten registreren.

Schriftelijke overeenkomst

De aanmelding van een gevolmachtigde geschiedt via het EAR-portaal, en wel in 2 stappen. Allereerst moet de gevolmachtigde bij de EAR met naam worden genoemd en de ten grondslag liggende opdracht worden aangegeven. Bij deze opdracht gaat het om een schriftelijke overeenkomst in de Duitse taal tussen de gevolmachtigde en de door hem vertegenwoordigde buitenlandse fabrikant. In deze overeenkomst staat dat de gevolmachtigde zich verplicht de taken van de fabrikant overeenkomstig het “Elektrogesetz” in diens naam te behartigen.

Na de bevestiging van de benoeming door de EAR kan de registratie van de gevolmachtigde plaatsvinden. Door de registratie als gevolmachtigde neemt deze de verplichtingen overeenkomstig het “Elektrogesetz” van de partij die hij vertegenwoordigt voor zijn rekening. Tijdens de aanmeldingsprocedure moet hij als gevolmachtigde aantonen, welke elektrische en elektronische apparaten de door hem vertegenwoordigde buitenlandse fabrikant op de Duitse markt wil aanbieden en in welke hoeveelheden.

Boetes voor nalatige bedrijven

Het Duitse Umweltbundesamt gaat overigens regelmatig op zoek naar bedrijven die zich niet hebben laten registreren bij de EAR. De in Duitsland bevoegde instanties controleren o.a. door intensieve internetrecherche welke bedrijven elektrische of elektronische producten op de Duitse markt aanbieden. De EAR is er toe overgegaan bedrijven, die niet aan hun meldingsplicht voldoen, aan te geven bij het Umweltbundesamt, dat vervolgens aan nalatige bedrijven boetebeschikkingen oplegt. Om moeilijkheden te voorkomen, is het dus zaak te toetsen, of u met uw producten via een gevolmachtigde bij de EAR geregistreerd bent.

Alexander_04_1hfOver de auteur
Alexander M. Crämer is advocaat bij STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater en is gespecialiseerd in de vakgebieden Internationaal erfrecht, Aankoop van Duits vastgoed, Internationaal belastingrecht, Commercieel huurrecht en Vennootschapsrecht. Contact: craemer@strick.de

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X