De zomervakantie is weer aangebroken en dat betekent voor de meeste mensen een welverdiend aantal dagen of weken genieten aan de Franse Rivièra, de Spaanse costa of in de Oostenrijkse Alpen. Uit een onderzoek van de Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), een koepelorganisatie van vakbonden, blijkt echter dat een aanzienlijk deel van de Duitse werknemers zijn zomer op het werk doorbrengt. Een derde van de werknemers neemt zijn vakantiedagen namelijk niet volledig op.

Tussen het aantal uren dat een werknemer werkt en de hoeveelheid vakantiedagen die hij niet opneemt bestaat een merkwaardig verband. Het onderzoek toont namelijk aan dat hoe meer uren een werknemer per week werkt, des te meer vakantiedagen hij laat liggen. Vijftig procent van alle werknemers die meer dan 48 uur per week werken, heeft een deel van zijn vakantiedagen niet opgenomen. Bij werknemers die tot twintig uur per week werken bedraagt dat percentage slechts 25 procent.

Tevens laat een werknemer die regelmatig overwerkt vaak vakantiedagen schieten: hoe meer uren een werknemer overwerkt, des te minder vakantiedagen hij opneemt. Een op de twee werknemers die meer dan tien overuren per week maken, laat vakantiedagen liggen, terwijl dat bij werknemers zonder overuren slechts bij een op de vier werknemers het geval is.

Ook wanneer een werknemer voor zijn werk altijd bereikbaar moet zijn, neemt hij minder vakantiedagen op. Bovendien laat een werknemer vaak vakantiedagen schieten wanneer hij weinig invloed heeft op de compensatie van de overuren die hij maakt en wanneer hij vaak onbetaald werk voor zijn werkgever verricht.

Volgens het onderzoek van de DGB, dat onder bijna ruim 4600 respondenten afgenomen werd, nemen werknemers om meerdere redenen niet al hun vakantiedagen op. Ze blijven bijvoorbeeld langer doorwerken om hun werk af te krijgen en om hun doelen te bereiken. Een andere belangrijke reden om niet alle vakantiedagen op te nemen is de angst voor het verliezen van de baan. 44 procent van de werknemers die zich hier regelmatig zorgen om maken, heeft minder vakantiedagen opgenomen. Bij werknemers die deze angst niet hebben ligt dit percentage rond de 30 procent.

Tot slot komt uit het onderzoek naar voren dat het laten vervallen van een deel van de vakantiedagen ook sterk afhankelijk is van de branche waarin een werknemer werkzaam is. In schoonmaakberoepen laten de meeste werknemers vakantiedagen schieten (47 procent). Bij journalisten en werknemers in de PR- en marketingsector ligt dit percentage het laagst, namelijk twintig procent. Hogeropgeleiden, werknemers met een managementfunctie, ambtenaren en werknemers die in een onderneming zonder personeelsraad of ondernemingsraad werkzaam zijn, nemen minder vaak dan anderen vakantiedagen op.

Tussen mannen en vrouwen en tussen verschillende leeftijdsgroepen bestaan geen noemenswaardige verschillen.

Lees het oorspronkelijke artikel bij Der Spiegel