Minder grote bedrijven opgericht in Duitsland

Minder grote bedrijven opgericht in Duitsland

In de eerste drie kwartalen van 2022 werden in Duitsland circa 89.200 bedrijven opgericht die als gevolg van hun rechtsvorm en werknemersaantal als groot kunnen worden bestempeld. Dat is 7,3 procent minder dan in de eerste drie kwartalen van 2021 het geval was. Het verschil met de eerste drie kwartalen van 2019 – voor de coronapandemie – is iets kleiner: in vergelijking met de laatstgenoemde periode werden er 5,3 procent minder grote bedrijven opgericht. Dit meldt Destatis, het Duitse bureau voor statistiek.

Destatis maakt in zijn cijfers over het aantal oprichtingen van bedrijven onderscheid tussen kleine bedrijven, grotere bedrijven en ‘Nebenerwerbsbetriebe’ (bedrijven die als nevenactiviteit zijn geregistreerd).

Meer kleine bedrijven

Ten opzichte van 2021 is het aantal kleine ondernemingen in de eerste drie kwartalen van 2022 juist met 5,2 procent gegroeid. Het verschil met 2019 is echter groot: er werden in de eerste negen maanden van 2022 16,9 procent minder kleine bedrijven opgericht Het aadan in 2019. Het totale aantal bedrijfsoprichtingen ligt in de eerste drie kwartalen van 2022 circa 5,1 procent lager dan in dezelfde periode in 2021.

Toename bedrijfssluitingen

Het aantal bedrijven dat de deuren heeft gesloten is dit jaar in de eerste drie kwartalen met 7,3 procent gestegen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2021. Ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2019 is het aantal sluitingen gedaald met 12,8 procent. De belangrijkste reden daarvoor is de financiële steun die veel bedrijven als gevolg van de coronapandemie van de Duitse overheid ontvingen. Veel bedrijven konden daardoor overeind blijven, waar dit anders – ook zonder coronapandemie – waarschijnlijk niet was gelukt.

 

X