Eerste INTERREG V A projecten in de Euregio Rijn-Waal goedgekeurd

Eerste INTERREG V A projecten in de Euregio Rijn-Waal goedgekeurd
(c) INTERREG Deutschland-Nederland

De INTERREG-stuurgroep voor het gebied van de Euregio Rijn-Waal heeft in zijn oktobervergadering de eerste grensoverschrijdende projecten van de nieuwe subsidieperiode 2014-2020 goedgekeurd. Door de drie nieuwe initiatieven vloeit er de komende jaren ca. 6,2 miljoen euro naar de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, onderwijs en cultuur. De helft van de middelen stelt de Europese Unie ter beschikking vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Arbeidsmarkt en onderwijs
Bijna 5,5 miljoen euro wordt de komende jaren in het kader van de projecten De Ler(n)ende Euregio doet het! en Grenzen bewegen geïnvesteerd in onderwijs en arbeidsmarkt.

Het netwerk van de Lerende Euregio, bestaande uit lead partner ROC Nijmegen, 9 andere ROC´s en 34 Berufskollegs, zet zijn succesvolle werk voort in het kader van het project De Ler(n)ende Euregio doet het!. Het project heeft tot doel de Euregionale arbeidsmarkt te versterken. Jongeren worden toegerust voor de arbeidsmarkt aan beide kanten van de grens. Daartoe lopen de scholieren verplicht stage in het buurland en krijgen zij les over thema´s als werkcultuur en solliciteren in het buurland. Bedrijven en instellingen worden beter geïnformeerd over de waarde van opleidingen en diploma´s aan de andere kant van de grens, zodat het voor hen eenvoudiger wordt om geschikte werknemers uit het buurland in dienst te nemen. Ook participatie in de samenleving staat centraal. Jongeren met een beperking of handicap worden gemotiveerd om een opleiding te volgen. Alle maatregelen hebben tot doel de euregionale economie te versterken.

In het kader van het project Grenzen Bewegen ontwikkelt Lead Partner Theodor-Brauer-Haus samen met de Kreis Kleve, de gemeente Overbetuwe en RSD Regionale Sociale Diensten de Liemers een kwalificatieprogramma voor langdurig werkloze mensen. De situatie op de euregionale arbeidsmarkt wordt op dit moment gekenmerkt door een groot aantal langdurig werkzoekenden. In het kader van het project wordt de doelgroep (langdurig werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt) met behulp van een cursusprogramma gesensibiliseerd voor de arbeidsmarkt in het buurland. Het programma omvat een cursusmix die is afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de deelnemers. Zo kan de angst voor het onbekende aan de andere kant van de grens verminderd worden of idealiter zelfs verdwijnen. Voor een succesvolle bemiddeling worden potentiële werkgevers en bemiddelingsbureaus bij het cursusprogramma betrokken.

Kunst en cultuur
De INTERREG-stuurgroep gaf verder groen licht voor het project plug|in. Onder de naam plug|in brengen de stad Hamminkeln als lead partner en de Derik-Baegert-Gesellschaft e.V., ArtEZ, Westfälischer Kunstverein Münster, Museum Kurhaus Kleve, KIT, TETEM, Museum Arnhem en Museum Het Valkhof grensoverschrijdend kunstenaars, curatoren, expositie instellingen en ondernemers samen in een kunst-creatief-economie-cluster. Doel van dit netwerk is het, kunstenaars, musea en ondernemers een breder platform te bieden. Cultuurgeïnteresseerde burgers en bezoekers van steden krijgen tegelijkertijd de mogelijkheid om zich op andere locaties dan musea kennis te maken met werken van Nederlandse en Duitse kunstenaars en kunnen zo hun eigen fascinatie voor de creatieve sector ontdekken.

INTERREG-ondersteuning
De drie projecten ontvangen in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland samen 3,1 miljoen euro aan EFRO-middelen. Naast de Europese Unie leveren ook de nationale INTERREG-partners (de ministeries van Economische Zaken van Nederland en Nordrhein-Wesftalen en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg) en de regionale projectdragers een financiële bijdrage.

Lees meer bij de Euregio Rijn-Waal.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X