Eigenaren van Duitse koopwoning: nieuwe wet op onroerendgoedbelasting vereist aparte aangifte

Eigenaren van Duitse koopwoning: nieuwe wet op onroerendgoedbelasting vereist aparte aangifte

Mensen die een koopwoning in Duitsland bezitten, moeten in actie komen. Hoewel de hervorming van de onroerendgoedbelasting pas in 2025 in werking zal treden, moet namelijk per 1 januari 2022 de waarde van ongeveer 36 miljoen onroerende goederen in heel Duitsland opnieuw worden vastgesteld. “Vanaf 1 juli 2022 moet de aparte aangifte ter vaststelling van de waarde van de onroerende zaak, de Duitse Feststellungserklärung, elektronisch worden ingediend”, stelt Janina Heek, Steuerberaterin en Fachberaterin für Internationales Steuerrecht bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater in Kleve (D). “Dit betekent in de eerste plaats dat een grote hoeveelheid gegevens moet worden vergaard.” 

Janina Heek. (c) STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater

De onroerendezaakbelasting is één van de belangrijkste belastingen die steden en gemeenten heffen, waarvan zij het bedrag zelf kunnen bepalen. In 2019 hebben Duitse gemeenten 14 miljard euro geïnd via de onroerendezaakbelasting B, die voor vastgoed (grond) geldt. Eerst moet de eigenaar van de onroerende zaak betalen. Als het gebouw echter wordt verhuurd, dan wentelt de eigenaar deze kosten af op de huurders. Met de opbrengst kunnen de gemeenten ter plaatse de infrastructuur uitbreiden en bijvoorbeeld kleuterscholen, bibliotheken of zwembaden exploiteren.

Tot nu toe berust de berekening van de onroerendezaakbelasting gedeeltelijk op oude waarden van het onroerend goed. In het westen van Duitsland dateren deze uit 1964 en in het oosten van Duitsland uit 1935. “Door deze oude waarden komt het tot ongelijke behandeling, heeft het Duitse Verfassungsgericht geoordeeld”, aldus Janina Heek. “Als gevolg daarvan moesten een nieuwe heffingsgrondslag en een nieuwe wet op de onroerendezaakbelasting worden ingevoerd, die de deelstaten de mogelijkheid bieden van de oude waarden af te wijken.”

Wijzigingen in percelen en onroerend goed die na 1 januari 2022 plaatsvinden, moeten binnen bepaalde termijnen aan de Duitse belastingdienst worden gemeld. Daartoe behoren onder andere verbouwingen, uitbreidingen en veranderingen van de exploitatie.

“De aangiften zijn belastingaangiften, dus iedere nalatigheid of onachtzaamheid kan snel onaangename gevolgen hebben”, waarschuwt Steuerberaterin Heek.

X