Elektrificatie spoor vanuit Münster onderdeel van nieuwe studie gemeente Enschede

Elektrificatie spoor vanuit Münster onderdeel van nieuwe studie gemeente Enschede
De partners ondertekenen de onderzoeksopdracht. (c) Gemeente Enschede

De komende maanden gaan Provincie Overijssel, ProRail, NS en gemeente Enschede gezamenlijk een (extern) ontwerpteam aansturen, dat onderzoek gaat doen naar het stationsgebied van Enschede. Onderdeel van de nieuwe studie is onder andere de elektrificatie van het spoor vanuit Münster. De studie moet daarnaast antwoord geven op andere uitdagingen die er de komende jaren in het stationsgebied zijn, waaronder de realisatie van een nieuw busstation, nieuwe fietsstallingen en meer parkeerplekken. Ook de ligging van het spoortracé in het centrum van Enschede maakt onderdeel uit van de studie. De studie moet uiteindelijk inzicht gaan geven in de ruimtelijke en civieltechnische gevolgen van twee verdiepte spoortracés en een variant op maaiveldniveau. Vandaag ondertekenden de partners de onderzoeksopdracht. De studie wordt eind oktober 2022 afgerond. 

Steden verbinden: elektrificatie spoorlijn naar Münster

De partners bij de trein naar Münster. (c) Gemeente Enschede

Voor de Provincie Overijssel is het van belang om de steden Zwolle, Enschede en Münster goed en snel met elkaar te verbinden. Hierdoor wordt het voor de steden gemakkelijker om elkaar te versterken en wordt het eenvoudiger om gebruik te maken van elkaars kennis en specialismen. Het Rijk, Provincie Overijssel, gemeente Enschede en ProRail zijn samen met de EUREGIO dan ook bezig het spoortracé tussen de grens met Duitsland en station Enschede te elektrificeren. Aan Duitse zijde van de grens is dit project vanaf Münster al opgestart. In Enschede heeft de elektrificatie van de spoorlijn belangrijke fysieke gevolgen voor het station en de stad en vereist tevens omvangrijke investeringen. Het nieuwe onderzoek moet inzicht geven welke variant het beste past bij de toekomstige infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen in het Stationskwartier. Vervolgens kunnen alle betrokken partijen de planning van hun eigen projecten hierop afstemmen. “Enschede is niet meer het eindpunt van de trein; de ontwikkeling van de spoorzone brengt Zwolle en Münster dichterbij. Trein, bus, fiets, scooter en deelauto in één vervoersknooppunt maken Enschede nog beter leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar”, aldus wethouder Jurgen van Houdt.

Uitdagingen voor stationsgebied

In de studie worden ook andere uitdagingen onderzocht. Het onderzoek moet bijvoorbeeld antwoord geven op de vraag hoe de vernieuwde stationsomgeving de noord- en zuidzijde van de stad gaat verbinden door een nieuw brandpunt; een nieuwe plek van ruimtelijke kwaliteit, reuring en een groen karakter. 

Gemeente Enschede wil het station verbinden met alle windrichtingen van de stad, het fietsprobleem rondom het station oplossen en de veiligheid op maaiveldniveau rondom de spoorlijn waarborgen. Een (nieuw) goed gepositioneerd en duurzaam busstation samen met een nieuwe parkeergarage voor de binnenstadbezoekers draagt bij aan het vergroten van de mobiliteit en de leefbaarheid in het centrum van de stad. Ook deze thema’s komen aan bod in de studie.

X