Ervaringen delen bij Tussenconferentie Nachbarsprache & Buurcultuur

Ervaringen delen bij Tussenconferentie Nachbarsprache & Buurcultuur

Op 25 juni nodigde het INTERREG-project Nachbarsprache & buurcultuur alle deelnemende scholen en partners uit voor de Tussenconferentie. Doel hiervan was om de eerste helft van het project met elkaar te vieren en te evalueren.

Paul Sars en Ute Boonen openden de conferentie met een korte begroeting en het volgende motto: ‘Het uitwisselen van ervaringen’. De conferentie bood talrijke mogelijkheden voor dialogen en uitwisselingen tussen alle deelnemers. Dankzij het afwisselende dagprogramma werden de verschillende aspecten van de uitwisselingsprocessen bij scholieren en docenten gethematiseerd. Zo gaven verschillende bij het project betrokken docenten in de eerste ronde (interactieve) presentaties, waarin samen over thema’s zoals excursies, taaldorp en kennismaking gediscussieerd kon worden. Een Nederland-Duitsland-quiz en workshops voor scholieren mochten natuurlijk ook niet ontbreken.

Platform voor uitwisselingsondersteuning 

Na de lunch begon de tweede ronde. In deze ronde vond de Markt der Mogelijkheden plaats. De docenten hadden de gelegenheid verschillende stands met lesmateriaal te bezoeken en zich te laten informeren over financiële en praktische zaken. Ook was er de mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie ervaringen uit te wisselen in het Austauschcafé. Tijdens deze tweede ronde werden er bovendien nieuwe leermogelijkheden gepresenteerd. Zo werd eMMA voorgesteld: een programma waarmee opgaven voor, tijdens en na een uitwisseling in een digitaal portfolio gebundeld kunnen worden. Op deze manier krijgen zowel de docent als de leerling een nieuw platform voor uitwisselingsondersteuning.

Presentatie van uitwisselingsprogramma’s

In de derde ronde werden er tijdens interculturele ontmoetingen opnieuw veel ervaringen gedeeld. De thema’s ervaringen, spellen en sport stonden bij deze ronde centraal. Hierbij werden onder andere uitwisselingsprogramma’s gepresenteerd, zoals Der Gast im Klassenzimmer van het Mondial College in Nijmegen. De financiering van uitwisselingsbijeenkomsten in een schoolcontext kwam ook aan bod.

‘Samenwerking op alle niveaus kan nieuwe mogelijkheden bieden’

Tegen het einde van deze ronde realiseerden alle aanwezigen zich dat de steun van de schoolleiding essentieel is en dat samenwerking op alle niveaus nieuwe mogelijkheden kan bieden. Tot slot werden de deelnemers voor een gezamenlijke borrel uitgenodigd om de dag met een drankje en een hapje te eindigen.

Evaluatie en voortzetting 

Tijdens de Tussenconferentie vond ook een vergadering van de adviesraad plaats. Hierin werd het verloop van het project geëvalueerd en gezamenlijk over de voortzetting van de uitwisselingen in het grensgebied gesproken. Gast Mike Hannay van het Nederlandse Platform Vreemde Talenonderwijs benadrukte hierbij dat het project tot nu toe pionierswerk heeft verricht en ook relevant is voor het Nederlandse taalbeleid.

Het uitwisselen van ervaringen tijdens de Tussenconferentie leidde tot (nieuwe) ideeën voor verdere uitwisselingen en verbreedde bovendien de horizon van alle deelnemers. Het was een inspirerende dag, waarop de deelnemers met en van elkaar konden leren.

Marianne Brussee & Lara Stricker

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X