EUREGIO-voorzitter Rob Welten pleit in Den Haag voor meer aandacht voor grensregio

EUREGIO-voorzitter Rob Welten pleit in Den Haag voor meer aandacht voor grensregio
Vertegenwoordigers uit de Nederlandse grensregio’s kwamen op 3 maart voor een rondetafelgesprek bij elkaar. De Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken had hen hiervoor uitgenodigd. (c) EUREGIO Gronau.

Bij een rondetafelgesprek afgelopen week heeft EUREGIO-voorzitter Rob Welten de Tweede Kamer opgeroepen om meer oog te hebben voor de specifieke belangen van de Nederlandse grensregio’s.

De Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken had vertegenwoordigers uit de grensstreek uitgenodigd om aan de hand van concrete voorbeelden te benoemen waar er langs de landsgrenzen nog werk aan de winkel is. Daarbij valt te denken aan onderwijs, arbeidsmarkt of grensoverschrijdend ambulancevervoer.

‘Grensoverschrijdende samenwerking is de basis voor de Europese integratie. Al meer dan 60 jaar zetten wij ons als EUREGIO ervoor in om de cohesie in onze regio te bevorderen: aan beide zijden van de grens’, aldus Welten, die de Kamerleden opriep daarbij te blijven ondersteunen.

In de Tweede Kamer is ook deze week veel aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking. Er vinden onder meer Kamerdebatten plaats die dieper ingaan op de fiscale positie van grensarbeiders en het belang van het vak Duits in de grensregio. Op woensdag 11 maart is er in de Kamer een debat met minister Knops (BZK) over grensoverschrijdende samenwerking.

 

X