Eurolab: het belang van grensoverschrijdend experimenteren

Eurolab: het belang van grensoverschrijdend experimenteren

Bijna anderhalf jaar geleden ging de City Deal “Eurolab Grensoverschrijdend werken, leren en ondernemen” van start. De Zuid-Limburgse steden Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen, de Provincie Limburg, de Universiteit Maastricht, de Brightlands Campussen en LED sloegen de handen ineen om de weerbarstige (lands)grenzen te doorbreken. Hoe staat het project er nu voor? Projectleider Arno Knoops blikt terug en vooruit op de site van Limburg Economic Development (LED).

“Eurolab heeft vier aandachtspunten,” brengt Knoops in herinnering, “Het vergroten van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, het binden van meer niet-EU toptalent aan de kennisinstituten in de euregio, meer uitwisseling van studenten en docenten tussen onderzoek- en onderwijsinstellingen en het vergroten van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het mkb. Op de eerste drie aandachtsgebieden heeft Eurolab goede resultaten behaald en zullen de doelstellingen gerealiseerd worden. Wat betreft het vergroten van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het mkb hebben we geconstateerd dat Eurolab daarvoor niet het meest geëigende instrument is. Onze kracht ligt niet in het bij elkaar brengen van bedrijven. Pas als ondernemers elkaar al kennen en samen willen innoveren kan Eurolab meerwaarde hebben.”

Eurolab methodiek

De afgelopen anderhalf jaar zijn concrete problemen van bedrijven, kennisinstellingen en medewerkers bij de kop gepakt. Knoops: “Via de speciaal ontwikkelde ‘Eurolab methodiek’ is eerst de probleemstelling van elke casus verscherpt. Vragen die we ons daarbij gesteld hebben zijn: Wat is de urgentie? Wat is er al aan gedaan? Welke acties zijn nodig en is Eurolab wel het juiste instrument? Vervolgens is voor elke casus een Eurolab-sessie op maat georganiseerd. Intensief voorbereid en met de juiste partijen (met mandaat) aan tafel. Op deze manier hebben we werkbare oplossingen weten te realiseren. Twaalf casussen zijn tot nu toe op die manier behandeld, met uitkomsten die allemaal positief werden beoordeeld door de indieners.”

Verduidelijking van de regels

“De toegevoegde waarde van Eurolab is denk ik vooral dat meer inzicht is ontstaan in regels die structureel niet goed uitpakken voor onze grensregio. Omdat we samen met de ministeries zijn opgetrokken, leeft dat besef nu veel nadrukkelijker in Den Haag. Dat draagt op termijn bij aan nieuwe wet- en regelgeving die beter aansluit bij de behoefte van grensregio’s. Eurolab heeft tegelijkertijd aangetoond dat problemen óók ontstaan door onwetendheid over regelgeving. Verduidelijking van de regels kan dus soms al helpen bij het vinden van een oplossing.”

Meerjarige experimenteerruimte

Het project stopt per 31 december 2017. Wat gebeurt er daarna? “De ervaringen tot nu zijn positief en de Eurolab methodiek  heeft zijn toegevoegde waarde bewezen. Euregionale samenwerking is ongelooflijk belangrijk voor de toekomst van de regio. Ons advies is dan ook een meerjarige experimenteerruimte voor de euregio te creëren, samen met lokale en landelijke overheden. De Eurolab-aanpak kan in bestaande organisaties worden ingebed, denk bijvoorbeeld aan het GrensInfoPunt en ITEM. Met beide organisaties hebben we de afgelopen periode intensief samengewerkt. Daarnaast moet structureel gewerkt worden aan een ‘euregionale mindset’, zowel op bestuurlijk als operationeel niveau. Want grensoverschrijdend werken, leren en ondernemen echt van de grond krijgen is niet een kortlopend project, maar een proces van lange adem.”

Lees meer bij Limburg Economic Development (LED).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X