From Waste 2 Profit: financiële steunvouchers voor mkb-bedrijven

From Waste 2 Profit: financiële steunvouchers voor mkb-bedrijven

Het project From Waste 2 Profit, dat onderdeel is van het Europese subsidieprogramma Interreg, biedt bedrijven de mogelijkheid om hun afvalstromen te optimaliseren. Nog tot en met 31 juli 2022 kunnen mkb-bedrijven op de website van het project financiële steunvouchers voor twee verschillende projecten aanvragen. Het eerste project is erop gericht om inzicht te krijgen in de afvalstromen van een bedrijf; het tweede project heeft als doel het afvalbeheer te optimaliseren.

Begin maart werden de subsidiecalls gelanceerd. Het doel van From Waste 2 Profit is om Nederlandse, Duitse en Belgische mkb-bedrijven uit de Maas-Rijnregio te stimuleren om duurzamer om te gaan met hun afval. Met de financiële ondersteuning vanuit Interreg kunnen ze de eerste stappen zetten richting circulariteit.

Audit van de afvalstromen

Het eerste project – met betrekking tot inzicht in afvalstromen – is een audit waarin wordt onderzocht wat voor soort afval een bedrijf precies produceert. Ook wordt de hoeveelheid afval vastgesteld. Daardoor krijgt een ondernemer inzicht in manieren waarop de afvalstromen in zijn bedrijf kunnen worden verminderd, hoe de afvalproductie gereduceerd kan worden en op welke manier materiaal hergebruikt kan worden. Wie een afvalaudit laat doen, krijgt hiervoor een voucher van €2.500 voor een audit ter waarde van maximaal €5.000. De audit moet binnen 3 maanden na goedkeuring van de aanvraag worden afgerond.

Afvaloptimalisatie

Het tweede project is gericht op innovatie. Bedrijven die bereid zijn om te innoveren en hun afvalstromen te optimaliseren – bijvoorbeeld met behulp van nieuwe technieken of afvalmanagementsystemen – kunnen hiervoor een financiële vergoeding krijgen. Ook kunnen ze vanuit From Waste 2 Profit ondersteuning en advies krijgen bij het doorvoeren van deze veranderingen binnen hun bedrijf. Wie een afvaloptimalisatieproject start, kan hiervoor 50 procent van de projectkosten vergoed krijgen, tot een maximum van 40.000 euro. Het project moet binnen 9 maanden na indiening van de aanvraag zijn uitgevoerd.

Grensoverschrijdende samenwerking

In het project werken Nederlandse, Duitse en Belgische instanties samen, waaronder de regionale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Limburg LIOF, Provincie Limburg, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Kamer van Koophandel Limburg, Effizienz Agentur NRW, Zenit en Agentschap Innoveren & Ondernemen.

X