Geboortecijfer in Duitsland gestegen

Geboortecijfer in Duitsland gestegen

In veel Europese landen neemt de vergrijzing toe – ook in Duitsland. Het aantal kinderen dat een Duitse vrouw gemiddeld krijgt, daalt dan ook al jaren. In 2021 nam het geboortecijfer in Duitsland echter voor het eerst sinds 2017 weer licht toe. Dat meldt Destatis, het Duitse bureau voor de statistiek.

In 2021 werden er bij de oosterburen in totaal 795.492 baby’s geboren. Dat waren er zo’n 22.000 meer dan in 2020. In dat jaar bedroeg het geboortecijfer 1,53 kinderen per vrouw, terwijl vrouwen in 2021 gemiddeld 1,58 kinderen kregen.

Grote regionale verschillen

Vooral in het eerste en laatste kwartaal van 2021 werden meer kinderen geboren. De stijging van het geboortecijfer hangt waarschijnlijk samen met de stabiele situatie op de arbeidsmarkt en met de coronapandemie. Wel zijn grote regionale verschillen in het geboortecijfer zichtbaar: zo is het aantal geboortes in de westelijke deelstaten sterker toegenomen dan in de oostelijke deelstaten. In Thüringen en Saksen daalde het geboortecijfer zelfs licht met circa 1 procent. Ook ligt het geboortecijfer onder vrouwen met een Duitse nationaliteit lager dan onder vrouwen met een buitenlandse nationaliteit: 1,49 tegenover 2,01.

Moeders versus vaders

In 2021 bedroeg de gemiddelde leeftijd van Duitse moeders 31,8 jaar. Bij de vaders was de gemiddelde leeftijd 34,7 jaar. In deze berekening zijn alle geboortes uit 2021 meegenomen. Bij de geboortes van een eerste kind was de gemiddelde leeftijd van moeders in 2021 30,5 jaar en de gemiddelde leeftijd van vaders 33,3 jaar. Ook lag in 2021 het geboortecijfer onder vaders lager dan onder moeders: 1,47 ten opzichte van de eerdergenoemde 1,58. Wel lag dit aantal iets hoger dan in 2020: destijds was het geboortecijfer onder vaders 1,43. Ook hier was voor het eerst sinds 2017 een toename te zien.

Het verschil tussen het geboortecijfer onder mannen en vrouwen is grotendeels te verklaren door de grotere groep mannen die in de berekeningen wordt meegenomen: waar bij de vrouwen een maximale leeftijd van 49 jaar in acht wordt genomen, ligt deze maximale leeftijd bij de mannen bij 69 jaar. De oorzaak hiervan is de langere vruchtbaarheid van mannen.

Geboortecijfer per jaargang

Destatis berekent ook ieder jaar het definitieve geboortecijfer per jaargang. In 2021 werd bijvoorbeeld het definitieve geboortecijfer van moeders geboren in 1972 berekend, omdat de leeftijd van 49 jaar in de statistiek als einde van de vruchtbare periode wordt gehanteerd. De jaargang 1972 heeft gemiddeld 1,53 kinderen per vrouw voortgebracht.

X