Gemeente Winterswijk wil grensoverschrijdende jeugdzorg verbeteren

Gemeente Winterswijk wil grensoverschrijdende jeugdzorg verbeteren

“Op heel veel terreinen weten we elkaar al goed te vinden, maar als het gaat om jeugdzorg, huiselijk geweld en kindermishandeling is er nog nauwelijks sprake van samenwerking”, aldus burgemeester Joris Bengevoord van Gemeente Winterswijk. Met steun van de Europese Unie, in vorm van het project ‘Grenskinderen’, gaat de grensgemeente daarom onderzoeken hoe de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse instellingen en instanties op het gebied van jeugdzorg verbeterd kan worden.

Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en gebrekkige communicatie

Het project is opgezet met als doel de zorg voor kwetsbare Nederlandse en Duitse kinderen in de grensstreek te verbeteren. Reden daarvoor is dat deze kinderen regelmatig tussen wal en schip vallen en uiteindelijk van de radar verdwijnen, omdat er vaak grote onduidelijkheid heerst over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Nederlandse en Duitse instellingen. Ook is hier regelmatig sprake van gebrekkige communicatie. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij het 7-jarige ernstig verwaarloosde Duitse jongetje dat in 2017 op een camping in Winterswijk aangetroffen werd.

Winterswijk op zoek naar een onderzoeker

Gemeente Winterswijk is nu op zoek naar een onderzoeker. Hij of zij moet in ca. drie maanden onderzoeken hoe Nederlandse en Duitse jeugdzorginstanties beter met elkaar kunnen samenwerken.

Lees verder bij Achterhoek Nieuws.

X