Op donderdag 13 oktober a.s. staat de grensregio onder water. Dat is tenminste het scenario van de hoogwateroefening die Nederlandse en Duitse professionals samen hebben voorbereid. Doel van de oefening is verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking in het geval van een ramp. In een noodsituatie moeten burgers zo goed mogelijk worden beschermd tegen de gevolgen van extreme neerslag, wateroverlast en overstromingen.

Aan de oefening, in augustus al aangekondigd door bestuurder Kai Zwicker uit Borken, nemen de verantwoordelijke organisaties uit beide landen deel. Bijzondere aandacht zal er daarbij zijn voor de interne en externe communicatie. Het is noodzakelijk dat de uitwisseling van informatie tussen de Nederlandse en Duitse overheidsinstanties in een dergelijke noodsituatie goed functioneert. De deelnemende organisaties zullen tijdens de oefening ook testen of hun eigen structuren en werkwijzen effectief zijn. De resultaten van de oefening zullen gezamenlijk worden geëvalueerd tijdens een vervolgbijeenkomst die ruim drie weken later zal plaatsvinden.

De deelnemers zullen al in de voorbereidingsfase elkaar en de werkwijzen in het buurland goed leren kennen, ook een voordeel van dit in het kader van het INTERREG V A-programma gesubsidieerde project. Zodra de persoonlijke contacten eenmaal zijn ontstaan, zullen de verantwoordelijke personen elkaar in het geval van hoogwater snel en zonder problemen kunnen vinden. Zo worden eventuele misverstanden en communicatieproblemen al vooraf voorkomen.

De hoogwateroefening wordt aan Duitse zijde georganiseerd door de Bezirksregierung Münster, de (Land-)Kreise Grafschaft Bentheim en Borken en aan Nederlandse zijde door de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel, dit in nauwe samenwerking met het NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) en de veiligheidsregio’s Twente en Noord- en Oost Gelderland. Het GPRW (Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer), waarvan het coördinatiebureau is gehuisvest bij de EUREGIO in Gronau, ondersteunt de oefening. Daarnaast wordt de oefening in het kader van het INTERREG V A-programma gesubsidieerd met middelen van de Europese Unie en de nationale partners.

X