Goed nieuws voor thuiswerkende grensarbeiders: beleid sociale zekerheid verlengd tot 2023

Goed nieuws voor thuiswerkende grensarbeiders: beleid sociale zekerheid verlengd tot 2023

Thuiswerken: tijdens de coronapandemie was en is dit voor een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking de dagelijkse realiteit. Zo ook voor Nederlanders in dienst van een Duitse werkgever. Voor hen was het mogelijk om thuis te werken zonder dat dit gevolgen had voor hun sociale zekerheid en belastingplicht. Inmiddels is duidelijk geworden dat de uitzonderingsregeling voor grensoverschrijdende sociale zekerheid tot 1 januari 2023 is verlengd. Of dit ook gaat gelden voor de belastingplicht is momenteel nog onderwerp van de bilaterale onderhandelingen.

Grenswerkers behouden daarmee in elk geval het komende halfjaar de mogelijkheid om thuis te werken zonder dat dit voor de sociale zekerheid leidt tot een wijziging van het werkland naar het woonland. Zij blijven voorlopig verzekerd in hun werkland, ook als zij meer dan 25 procent van hun arbeidsduur thuiswerken.

X