Gratis bijeenkomsten over Duitse personeelsadministratie voor Nederlandse ondernemers

Gratis bijeenkomsten over Duitse personeelsadministratie voor Nederlandse ondernemers
(c) Heisterborg International.

Veel goedlopende Nederlandse bedrijven besluiten om de stap naar Duitsland te wagen. Daar staan ze echter nieuwe regelingen en systemen te wachten – het betalen van belastingen en de sociale zekerheid is bij de oosterburen op een aantal punten anders geregeld dan in Nederland. Daarom organiseert Heisterborg International een aantal informatiebijeenkomsten over de Duitse personeelsadministratie.

Algemene informatiebijeenkomst personeelsadministratie

In deze eerste algemene bijeenkomst informeert Heisterborg International in het kort over werving & selectie, het opstellen van de arbeidsovereenkomst, de loonbelasting en sociale verzekering, de ongevallenverzekering en het einde van het dienstverband. Bij het laatste thema komt ook het Duitse ontslagrecht aan bod.

Datum: dinsdag 12 februari 2019 van 16:00 tot 18:30 uur, met aansluitende borrel.

Op enkele onderwerpen zal wat dieper worden ingegaan . Daarom worden tevens onderstaande bijeenkomsten aangeboden:

De indiensttreding van een werknemer in Duitsland

Er wordt vooral ingegaan op de verschillen tussen het Nederlandse en Duitse arbeidsrecht. Thema’s die aan bod komen zijn werving & selectie van personeel in Duitsland, het opstellen van de arbeidsovereenkomst, het ontslagrecht in Duitsland, het betalen van vakantiegeld, de mogelijkheden omtrent de proeftijd, het non-concurrentiebeding en andere belangrijke aandachtspunten.

Datum: dinsdag 12 maart 2019 van 16:00 tot 18:00 uur, met aansluitende borrel.

De loonadministratie in Duitsland

Besproken worden het inrichten van de loonadministratie, de fiscale registratie in Duitsland, de belastinggroepen en de geloofsovertuiging van de werknemer, het vergoeden van reis- en verblijfskosten, de sociale verzekering en de ongevallenverzekering in Duitsland. Verder zullen de werkgeverslasten en de verschillende medewerkersgroepen in Duitsland aan bod komen.

Datum: dinsdag 2 april 2019 van 16:00 tot 18:00 uur, met aansluitende borrel.

Grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen

Een werknemer werkt in Duitsland én in Nederland. Of een werknemer wordt naar Duitsland gedetacheerd. Welk arbeidsrecht is van toepassing op deze grensoverschrijdende arbeidsrelaties? Heisterborg International behandelt daarnaast de vraag in welk land de werknemer sociaal verzekerd is, en hoe de binnen- en buitenlandse belastingplicht van de werkgever eruitziet.

Datum: dinsdag 14 mei 2019 van 16:00 tot 18:00 uur, met aansluitende borrel.

Aanmelding en kosten

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.heisterborg-international.de/NL/registratie of loon@heisterborg-international.de. Introducés zijn van harte welkom.

Deelname is kosteloos.

Locatie: Heisterborg International, Pliniusstraße 8, 48488 Emsbüren (D).

  •  
  •  
  •  
  •  
  • 0
  •  
  •  
  •  
  •  
X