Grensland College officieel geopend door minister Van Engelshoven

Grensland College officieel geopend door minister Van Engelshoven
V.l.n.r. Mirjam Koster (voorzitter Cvb Graafschap College), Anka Mulder (voorzitter Cvb Saxion), minister Ingrid van Engelshoven. (c) Grensland College

Op donderdag 2 september is in Winterswijk het nieuwe Grensland College feestelijk geopend door minister Ingrid van Engelshoven. In het bijzijn van bijna tachtig Nederlandse en Duitse genodigden vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven gaf de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het startschot voor dit unieke grensoverschrijdende onderwijsplatform voor praktijkgericht hbo- onderwijs. Van Engelshoven: “Met het Grensland College wordt op een bijzonder innovatieve en creatieve manier samen met werkgevers invulling gegeven aan de kansen die hier liggen, zowel voor het onderwijs als voor het bedrijfsleven. De grensoverschrijdende samenwerking zorgt ervoor dat er ingespeeld wordt op een behoefte aan beide zijden van de grens. Mooi dat studenten en het bedrijfsleven hier de vruchten van kunnen plukken.”

Opleidingen sluiten aan op Euregionale arbeidsmarkt

Het Grensland College is een vernieuwend initiatief in Nederland, dat mede mogelijk is gemaakt door de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden binnen Achterhoek ambassadeurs, een bijdrage van de provincie Gelderland en een bijdrage uit de Regio Deal Achterhoek. Op initiatief van het Graafschap College worden samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Hogeschool Saxion tweejarige praktijkgerichte hbo-opleidingen (de zogeheten Associate Degree-opleidingen) ontwikkeld, die direct aansluiten bij de wensen en behoeften op de Euregionale arbeidsmarkt. De opleidingen zijn gericht op Nederlandse en Duitse afgestudeerde mbo-studenten en werkenden. Het onderwijs wordt verzorgd vanuit het voormalige raadhuis van Winterswijk en op locatie bij werkgevers en innovatiecentra, zodat theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld zijn.

Wegnemen van grenzen en drempels

Gastheer Joris Bengevoord, burgemeester van Winterswijk en portefeuillehouder grensoverschrijdende samenwerking in het dagelijks bestuur van de regio Achterhoek, benadrukte dat het Grensland College verbindend hbo-onderwijs biedt voor de hele grensregio: “Het is geweldig vooruitstrevend dat de landsgrens geen rol speelt, dat we onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar verweven, en ten slotte ook dat het praktijkgerichte onderwijs binnen het Grensland College de stap tussen mbo en hbo kleiner maakt. Zo worden voor Kreis Borken en de Achterhoek letterlijk en figuurlijk grenzen en drempels weggenomen.” Ook Silke Sommers, districtsvertegenwoordiger namens Kreis Borken, gaf aan uit te kijken naar een mooie gezamenlijke reis om hier een echt grensoverschrijdend onderwijsplatform van te maken.

Bestuursvoorzitter van het Graafschap College Mirjam Koster, die ook namens de HAN en Hogeschool Saxion sprak, stelde tot slot dat de uitspraak “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren” van schrijver Willem Elsschot voor het Grensland College niet opgaat. Met het doorknippen van het lint nam de minister vervolgens de laatste barrière weg, zodat de eerste studenten ruim baan kregen om naar hun eerste les te gaan.

Meer weten over het Grensland College? Bezoek dan de website.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X