Grensoverschrijdende samenwerking voor toekomstbestendige logistiek

Grensoverschrijdende samenwerking voor toekomstbestendige logistiek

Op elk product, elke doos en elke verpakking is hij gedrukt en maakt hij een rechtstreekse verbinding mogelijk tussen objecten en een systeem: de barcode. Maar hoe werkt het principe van de koppeling tussen prijs en product? Wat als de streepjescode niet voldoende leesbaar is voor de laser? Welke alternatieven zijn er? Om deze vragen te beantwoorden, hebben verschillende Nederlandse en Duitse partners in 2016 hun krachten in het project ‚DruIDe‘ gebundeld, waarin een revolutionaire productinnovatie tot stand kwam. Onlangs keurde de INTERREG-stuurgroep voor de Euregio Rijn-Waal het vervolgproject ‚Disruptiv‘ goed. 

Het DruIDe-project (Druckbare IDentifikation) is opgezet door ID4us GmbH met het oog op het ontwerpen en demonstreren van een wereldwijd nieuw RFID-systeem (Radio Frequency IDentification) voor radiografisch-gebaseerde etikettering van alledaagse voorwerpen. Binnen het project is een revolutionaire productinnovatie op het gebied van radiografische etiketteersystemen tot stand gebracht. In het kader van het vervolgproject ‚Disruptiv‘ maakt deze implementatie nu een volledige automatisering van de tracking- en transportprocessen in de logistieke sector mogelijk. Handmatige, tijdrovende en onjuiste scanprocessen komen dan te vervallen. Aan Duitse zijde voeren de bedrijven airCode UG en ID4us GmbH uit Duisburg en de Universiteit van Duisburg-Essen het project uit; aan Nederlandse kant Sulis Polymers B.V. uit Hengelo en PVL Advies en Management BV uit Son.

Klaar voor de toekomst

Dankzij de centrale ligging in Noordwest-Europa is de logistieke sector één van de belangrijkste economische sectoren in het programmagebied. Toch staat deze sector onder druk. De steeds populairder wordende online verkoop, het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en de eisen omtrent CO2-uitstoot vragen om een alternatief voor het conventionele proces in logistieke centra. Het project ‚Disruptiv‘, maakt de logistieke sector klaar voor de toekomst. De nieuwe technologie, die in de Euregio Rijn-Waal is ontwikkeld en tot dusver uniek is in de wereld, maakt het mogelijk om processtromen verder te automatiseren, te coördineren en te vereenvoudigen. Logistieke centra kunnen daardoor hun routes beter plannen en bovendien optimaliseren, zodat minder omwegen worden gereden en minder CO2 wordt uitgestoten. Het project bereidt bedrijven en logistieke centra dus voor op de komende decennia.

Europese ondersteuning 

Naast hun eigen bijdragen worden de projectpartners financieel ondersteund door het EFRE/EFRO-fonds, de provincies Noord-Brabant en Overijssel en het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. In totaal bedraagt het budget ongeveer 1,6 miljoen euro.

X