Grensprovincies roepen op om relatie met Duitsland te versterken

Grensprovincies roepen op om relatie met Duitsland te versterken

De Nederlandse provincies die grenzen aan Duitsland – Groningen, Drenthe, Gelderland, Overijssel en Limburg – missen in de Miljoenennota aandacht voor het uitbreiden van de samenwerking met onze oosterburen. Zij roepen het Nederlandse kabinet op om te investeren in een hechtere relatie met economische grootmacht Duitsland.

De grensprovincies vinden dat Nederland meer gebruik moet maken van de economische kracht van Duitsland. Zij zoeken zelf actief Duitse samenwerkingspartners in het bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs om elkaar op deze manier economisch te versterken. “Versterking van de relatie biedt veel kansen voor de handel en werkgelegenheid. Niet alleen voor de grensprovincies, maar voor heel Nederland”, aldus Commissaris van de Koning in Overijssel, Ank Bijleveld-Schouten.

Verbetering van infrastructuur
Vooral het verbeteren van infrastructurele verbindingen is een must volgens de grensprovincies. Ze pleiten voor directe (trein)verbindingen, hogere frequenties en de totstandkoming van hogesnelheidstrajecten richting Ruhrgebied, Hamburg en Berlijn. Niet alleen om het vervoer van goederen te vergemakkelijken, maar ook om het werken en studeren over de grens aantrekkelijker te maken. Alleen met een goede infrastructuur richting Duitsland en het achterland kunnen grensregio’s, en daarbij ook Nederland, zich blijvend positioneren als een aantrekkelijk vestigingsgebied voor internationale bedrijven.

Aanleg van een slim energienetwerk
Daarnaast staat de ontwikkeling van een duurzaam, grensoverschrijdend energienetwerk op het verlanglijstje van de provincies. Ze vragen Den Haag om hierin te investeren en de kennis van Duitsland in Nederland te gebruiken, onder meer bij de ontwikkeling van windmolenparken in natuurgebieden en dichtbij bebouwing. De Overijsselse provinciewoordvoerder Menno Reemeijer vertelt waarom: “Duitsland loopt voorop op het gebied van duurzame energie. Daar kunnen wij van leren. Overigens lobbyen we niet alleen in Den Haag, ook in Duitsland. Samen met de provincie Gelderland vestigen we een vertegenwoordiging op het Nederlandse consulaat in Düsseldorf.”

Investeren in werk en onderwijs
De provincies vragen ook ondersteuning van hun activiteiten op het gebied van onderwijs in buurtalen en grensinformatiepunten voor grensarbeiders. Volgens hen is het Rijk nu aan zet om structurele bewustwording van de noodzaak tot het volgen van onderwijs in buurtalen te creëren. Daarnaast is persoonlijke dienstverlening van grensarbeiders van belang om de barrières van grensoverschrijdend werken te verminderen.

Bij verdere begrotingsbehandelingen zullen de grensprovincies concrete voorstellen indienen om de versterking van de relatie met Duitsland verder vorm te geven.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X