Nederlandse en Duitse landbouwers en waterbeheerders willen door intensievere samenwerking de waterkwaliteit van de grensbeken in de Achterhoek en Overijssel verder verbeteren. Dat is op 4 september j.l. afgesproken op het symposium ‘Grenzenloos Schoon Water’ in Münster. 

Volgens het motto ‘Uw water is ons water’ zijn tijdens het Duits-Nederlandse symposium – een initiatief van de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de Bezirksregierung Münster –nieuwe verbindingen gelegd tussen de waterschappen, de naburige Duitse waterbeheerders en vertegenwoordigers van de landbouw.

In het stadsslot van Münster bespraken Regierungspräsidentin Dorothee Feller, dijkgraaf Hein Pieper van Rijn en IJssel en watergraaf Stefan Kuks van Vechtstromen samen met ruim 100 Nederlandse en Duitse specialisten op het gebied van landbouw en waterbeheer verdere samenwerking in de grensregio Oost-Nederland en West-Münsterland. Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren al een sterke impuls gekregen, onder meer door de oprichting van een regionaal grensoverschrijdend platform. Tijdens het symposium is afgesproken om meer samen op te trekken bij het verbeteren van de waterkwaliteit.

Prof. dr. Stefan Kuks ziet vooral voordelen als het gaat om de samenwerking met de buren: „Elke fase van grensoverschrijdende samenwerking kent haar eigen uitdagingen”, zegt Kuks tijdens zijn speech. “Het is aan de partners om bruggen te slaan en creatieve oplossingen op basis van het opgebouwde vertrouwen te vinden.“

Concrete initiatieven zijn het opzetten van een Duits-Nederlandse kennisuitwisseling tussen landbouwers en waterbeheerders en een grensoverschrijdende kennisuitwisseling in de werking van rioolzuiveringsinstallaties die op dezelfde grensoverschrijdende beek of rivier lozen.

Het symposium werd ondersteund door het GPRW. Het Duits-Nederlandse Coördinatiebureau is gevestigd bij de EUREGIO en wordt gefinancierd door de Waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de Duitse (Land-)Kreise Borken en Grafschaft Bentheim.
X