Grote verschillen op arbeidsmarkt in grensregio

Grote verschillen op arbeidsmarkt in grensregio
Johan van der Valk van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rita Skorka van het LSN presenteren de resultaten van het onderzoek naar de arbeidsmarkt in de Duits-Nederlandse grensregio.

In het kader van het koepelproject ‘Arbeidsmarkt Noord’ heeft de Eems Dollard Regio (EDR) in samenwerking met het ‘Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)’ en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een rapport opgesteld over de arbeidsmarkt in de grensregio Niedersachsen – Nederland. Er zijn grote verschillen gevonden tussen de Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt in de noordelijke grensregio: zo werken er in Nederland meer zelfstandigen en vrouwen dan in Duitsland. 

De grensoverschrijdende samenwerking tussen de statistiekbureaus is uniek en biedt de mogelijkheid om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland en Niedersachsen nader te onderzoeken. De uitkomsten van het onderzoek werden door Rita Skorka en Julia Schmitt van LSN met Johan van der Valk van het CBS op donderdag 17 november 2016 gepresenteerd in Aurich. De resultaten laten zien dat de beide arbeidsmarkten aanzienlijk van elkaar verschillen.

De arbeidsparticipatie komt met ruim 73% goed met elkaar overeen, maar de werkeloosheid ligt in de grensregio Niedersachsen (3,3%) beduidend lager dan in Nederland (7,4%). In Nederland zijn er daarnaast meer vrouwen (74,9%) actief op de arbeidsmarkt dan in de grensregio Niedersachsen (69,3%). In Noord-Nederland zijn er ook meer zelfstandigen actief (bijna 15%) vergeleken met 9% in de grensregio Niedersachsen. Tijdelijke aanstellingen zijn aan de Nederlandse zijde gebruikelijker (21,3%) dan in de grensregio Niedersachsen (10,6%). Deeltijd werken is in Duitse grensregio (32%) veel minder gebruikelijk dan in Noord-Nederland (55%).

Opvallend is het grote aantal Duitse studenten in Noord-Nederland nl. 3.900, terwijl er momenteel slechts 100 Nederlandse studenten in Duitsland (Niedersachsen) studeren.

Het aantal grenspendelaars groeit, maar is in totaal nog relatief gering. Momenteel zijn er minder dan 1.000 Nederlandse werknemers werkzaam in de grensregio in Duitsland, terwijl er 10.000 werknemers uit Duitsland (incl. Nederlanders woonachtig in Niedersachsen) in Noord-Nederland werken. Naast de taal en administratieve belemmeringen, speelt het ontbreken van grote steden en grote afstanden in het dunbevolkte gebied een rol.

Dankzij dit eerste gezamenlijke verslag van de grensoverschrijdende data, kunnen deze gegevens zo op elkaar afgestemd worden dat een jaarlijkse actualisering mogelijk is. Hiermee moet bereikt worden dat de bevoegde nationale autoriteiten de noodzaak van grensoverschrijdende statistiek inzien en als reguliere taak in hun portefeuille opnemen zodat er een bruikbare gegevensbasis ligt om economische en politieke beslissingen in de grensregio op te kunnen baseren.

X