Veertien Hanzesteden in de Nederlands-Duitse grensregio slaan de handen ineen en gaan grensoverschrijdend samenwerken. Vanaf januari 2019 gaan zij voor drie jaar aan de slag binnen het INTERREG-A-project ‘Grensoverschrijdende samenwerking: Hanzesteden – toen en nu’. Dit doen zij samen met de destinatiemarketingorganisaties Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, MarketingOost, Achterhoek Toerisme en Niederrhein Tourismus. Gezamenlijk doel is om de Hanzebeleving te versterken. Dit wordt gedaan door een grensoverschrijdende ontwikkeling van nieuwe toeristische producten, voor zowel midden- en kleinbedrijf als de steden en hun achterland.

De Hanzesteden hebben een rijke middeleeuwse historie. Die geschiedenis is voor (internationale) bezoekers en inwoners erg interessant als reden voor een bezoek aan de binnenstad. Het Nederlands-Duitse project moet ervoor gaan zorgen dat het verhaal over de ‘roots’ van de Hanzesteden beter te beleven is. Voor fietsers is met name de combinatie van het bezoek aan de Hanzestad en het natuurrijke achterland interessant. Er wordt een internationale Hanzefietsroute ontwikkeld, die de Hanzesteden in Nederland verbindt met die aan de Rijn in Duitsland. Ook komen er interessante deellussen voor korte fietsrondjes. Aan de fietsroute worden verhalen met Augmented Reality toegevoegd, waardoor het lijkt alsof je virtueel terug in de tijd reist.

Nieuwe handel

De Hanzesteden hebben een grote aantrekkingskracht op hun directe achterland. Het project biedt daarbij ondernemers kansen voor innovatie om nieuwe Hanzeproducten te ontwikkelen. Daarmee wordt ingezet op het creëren van nieuwe omzetmogelijkheden in het Nederlands-Duitse grensgebied. “Een prachtige kans om onze rijke Hanzehandelshistorie te verbinden met nieuwe kansen voor handel anno nu, door een forse inzet op productontwikkeling in en rondom de Hanze”, zegt Herre Dijkema, directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, lead partner van het nieuwe project.

INTERREG-programma Deutschland-Nederland

Het project ‘Grensoverschrijdende samenwerking: Hanzesteden – toen en nu’ wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en financieel ondersteund door de Europese Unie, het Nederlands ministerie van Economische Zaken, het MWEIMH NRW, de Niedersächsische Staatskanzlei en de Provincies Gelderland en Overijssel. Draagvlak voor het project is een netwerk bestaande uit regionale (toeristische) organisaties, de lokale VVV-kantoren, de gemeenten en een cluster van (toeristische) bedrijven langs de route. Voorts participeren NBTC Holland Marketing, Erfgoed Gelderland en Radboud Universiteit in het project.

X