Havens Rotterdam en Duisburg intensiveren samenwerking

Havens Rotterdam en Duisburg intensiveren samenwerking
Allard Castelein (president-directeur Port of Rotterdam) en Markus Bangen (CEO duisport). © Marc Nolte

De Rotterdamse haven en duisport zijn al lange tijd belangrijke handelspartners. Jaarlijks worden er bijvoorbeeld meer dan een miljoen TEU aan containers uitgewisseld tussen de twee logistieke hubs. Bijna een derde daarvan gaat al via het spoor. Digitalisering en datadeling zou het aandeel van deze duurzame modaliteit verder kunnen vergoten. Deze LOI is gericht op het creëren van de meest digitale en meest duurzame verbinding van logistieke hubs ter wereld door koppeling van het Duisburgse ‘Rail Freight Data Hub’-initiatief en het Rotterdamse ‘Rail Connected’.

Waterstofhubs

Daarnaast zijn in de LOI afspraken gemaakt over het onderzoeken van samenwerking tussen de port community systemen Portbase (Rotterdam) en RheinPorts Information System (Duisburg) en het leren kennen van elkaars initiatieven op het gebied van ‘digital twin’ projecten. Wat betreft de energietransitie willen beide havens onderzoeken of ze gezamenlijk op kunnen trekken in het ontwikkelen van waterstofhubs: Rotterdam als toekomstige ‘waterstof-poort’ naar Europa en Duisport als hub voor Duitsland. Een fysieke verbinding tussen beide ligt dan ook voor de hand.

“We staan voor grote uitdagingen die we samen veel sneller, efficiënter en slimmer kunnen overwinnen”, zegt Markus Bangen. “Juist op het gebied van digitalisering en de energietransitie is het belangrijk om samen te werken en onze kennis en expertise te delen. Ik ben dan ook zeer verheugd dat we de vertrouwensrelatie tussen de havens van Duisburg en Rotterdam voortzetten.”

Gelijkgestemd

Ook Allard Castelein is bijzonder verheugd over de vernieuwing en uitbreiding van de samenwerking. “Digitalisering en energietransitie zijn net zo belangrijk voor de strategie van duisport als voor de onze. Wij geloven in de kracht van samenwerking met gelijkgestemde organisaties. Deze LOI is een positieve stap in die richting.”

X