Hergebruik spoorlijn Nijmegen-Kleef weer een stap dichterbij

Hergebruik spoorlijn Nijmegen-Kleef weer een stap dichterbij

In het jarenlange proces de spoorlijn Nijmegen-Kleef in ere te herstellen, is vorige week weer een stap gezet. De gemeentes Nijmegen, Berg en Dal, Kranenburg en Kleve hadden samen met de Euregio Rijn-Waal en Wolfgang Spreen (´Landrat´ van de Kreis Kleve, de hoogste vertegenwoordiger) overleg over de heropening van de lijn. Samen stelden ze zes punten vast die als raamovereenkomst voor de vervolgonderhandelingen dienen.

Het belangrijkste is uiteraard de beveiliging van het bestaande tracé. Momenteel heeft het traject een toeristische functie. Met de Draisine kunnen toeristen en andere liefhebbers van Groesbeek naar Kleef ´fietsen´, waarbij ze zelf de slagbomen bij de spoorwegovergangen moet bedienen. Voor de exploitatie van een spoorverbinding moet de infrastructuur uiteraard worden aangepast.

Het traject zou alleen voor personenvervoer moeten worden ingericht, zegt Jörg Boltersdorf, vertegenwoordiger van de stad Kleef. Goederenvervoer over de spoorlijn is uitgesloten. Daarnaast moet de snelheid van de treinen in de verschillende dorpen waar de lijn doorheen gaat worden aangepast. Ook zijn de te verwachten aantallen passagiers niet meer actueel. De meest recente gegevens dateren uit 2011. Nieuw onderzoek moet uitwijzen hoeveel mensen van de lijn gebruik zullen maken.

„Alle buurgemeenten staan in het algemeen positief tegenover de heropening van de spoorlijn,“ zegt Spreen. De vier gemeentes hebben zich officieel uitgesproken voor de reactivatie van de in juni 1991 buiten gebruik gestelde lijn. Na ruggespraak in de afzonderlijke gemeentes zullen de betrokken partijen elkaar weer ontmoeten voor verder overleg.

X