Bedrijven erkennen economisch potentieel Duits-Nederlands grensregio steeds vaker

Bedrijven erkennen economisch potentieel Duits-Nederlands grensregio steeds vaker
Foto: IDkon

Eén gemeenschappelijke Nederlands-Duitse technologische en economische regio: wat enkele jaren geleden niet meer was dan een gedurfde visie, is in het Nederlands-Duitse grensgebied intussen al lang realiteit geworden. Tot die slotsom komt een korte verkenning waartoe de EUREGIO opdracht heeft gegeven. Aan de hand van een drietal geportretteerde voorbeeldbedrijven is antwoord gegeven op de vraag of en hoe de ondernemingen van de voordelen van het grensgebied profijt kunnen hebben.

De conclusie van de verkenning is dat bedrijven in de Nederlands-Duitse grensregio kunnen profiteren van de sterke eigenschappen van elk van beide landen: het productieland Duitsland en de handelsnatie Nederland. De toegang tot beide markten, de binding met deze historisch gegroeide verschillende oriëntatierichtingen en het gunstige klimaat voor productie en innovatie maken het EUREGIO-gebied voor ondernemingen uiterst interessant. Bedrijven, die de stap over de grens wagen of die zich nieuw in de grensregio vestigen, krijgen daarmee rechtstreeks toegang tot twee beduidende economieën en werknemersmarkten. Ook de uitstekende infrastructuur en het innovatieve karakter maken dat de regio voor hen buitengewoon aantrekkelijk is.

Veel bedrijven die niet in het grensgebied gevestigd zijn, zoeken hun klanten uitsluitend in het eigen land. De grensregio en het buurland vallen daarbij volledig buiten hun blikveld. Dat het buurland direct voor de deur ligt, vormt volgens de verkenning een niet te onderschatten voordeel. “Het goede ligt zogezegd om de hoek”, aldus ondernemer Frank Doth uit Lengerich. Bij de beslissing zich aan de andere kant van de Nederlands-Duitse grens te vestigen, spelen daarnaast nog andere aspecten een rol, zoals gunstigere belastingtarieven, lagere grondprijzen en een ruimer aanbod aan vakmensen. Ook omdat het EUREGIO-gebied een belangrijke innovatie- en transportregio is, centraal gelegen en met uitstekende aansluitingen op de verkeersinfrastructuur, is de aantrekkingskracht op bedrijven groot.

Zoals blijkt uit de korte verkenning heeft de Nederlands-Duitse grensregio als gezamenlijke economische en technologische ruimte niet alleen voor ondernemingen aanzienlijke synergie-effecten. Ook de gemeenten profiteren ervan dat bedrijven steeds vaker in het buurland actief worden en daar nieuwe locaties openen. Concurrentiedenken of wederzijds werven van bedrijven is overigens niet aan de orde.

Het resultaat van de korte verkenning kan worden gedownload via de volgende link: http://www.euregio.eu/sites/default/files/downloads/grenzeloos_actief.pdf

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X