In gesprek over grensoverschrijdende watervraagstukken

In gesprek over grensoverschrijdende watervraagstukken

De Nederlandse en Duitse watersector beter met elkaar verbinden om samenwerkingsmogelijkheden te kunnen verkennen: dat was het doel van het grensoverschrijdende project WaterStart. Op 8 december 2021 vindt een afsluitende conferentie plaats.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het INTERREG-project ‘Net(z)werk+’ van de Eems Dollard Regio.

Watervraagstukken geïdentificeerd en geconcretiseerd

De afgelopen periode zijn gemeenschappelijke watervraagstukken geïdentificeerd en geconcretiseerd. Verschillende partijen uit beide landen zijn aan de slag gegaan met het opstellen van projectideeën bij deze vraagstukken.

Tijdens de conferentie op 8 december zullen de resultaten van het project worden gepresenteerd. Daarnaast kunnen deelnemers in contact komen met partners uit het buurland voor de uitvoering van projectideeën omtrent de thema’s water en watertechnologie.

Meer informatie en aanmelding

De conferentie begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. De bijeenkomst vindt online plaats. Wie geïnteresseerd is in de resultaten van het project WaterStart en/of op zoek is naar een Duitse partner om een projectidee uit te voeren, kan zich hier aanmelden.

Deelnemers die een projectidee willen pitchen kunnen dit van tevoren aangeven bij Stefan Bergsma, s.bergsma@wateralliance.nl.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X