Ingrijpende veranderingen in Duitse verpakkingswet

Ingrijpende veranderingen in Duitse verpakkingswet

Is uw product verpakt en levert u het in Duitsland? Let dan even goed op: op 1 juli 2022 is de herziene Duitse verpakkingswet (‚Verpackungsgesetz‘) in werking getreden. Het distribueren van verpakte goederen mag sindsdien alleen nog plaatsvinden als de fabrikant heeft voldaan aan zijn verplichting tot ‚Lizensierung en Registrierung‘, het aanmelden en registreren van de verpakking, zodat kan worden deelgenomen een duaal systeem. “Bijzonder getroffen door de wetsherziening worden de onlinehandel en de to-go-sector”, vertelt Alexander Crämer, Rechtsanwalt bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater in Kleve (D).

Alexander Crämer. (c) STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater

De registratieverplichting geldt voor alle soorten verpakkingen, inclusief serviceverpakkingen. Serviceverpakkingen zijn onder andere zakken voor brood en broodjes, ijsbekers en to-go bekers. Glazen en blikken vallen ook onder deze definitie. De uitzonderingen die voorheen voor serviceverpakkingen golden, zijn dus niet meer geldig. “Er moet steeds op worden gelet dat de fabrikant in de zin van de Duitse verpakkingswet degene is die de verpakking voor het eerst bedrijfsmatig in omloop brengt”, aldus Crämer. In tegenstelling tot de verplichte aanmelding (Lizensierung) geldt de verplichte registratie los van het distributiedoel en voor alle verpakkingen, met inbegrip van transportverpakkingen, verpakkingen voor meermalig gebruik of omverpakkingen.

Registratie

Er bestaan twee mogelijkheden om de registratie eenvoudiger te maken. Enerzijds kunnen bedrijven zich in het verpakkingsregister LUCID laten inschrijven door hun verpakkingen en handelsmerken te vermelden. Als serviceverpakkingen van andere ondernemingen worden gekocht, de zogenaamde ‚vorbeteiligte‘ Serviceverpackungen, zijn deze serviceverpakkingen reeds bij een duaal systeem aangemeld voordat ze in omloop worden gebracht. Bij een inschrijving in het LUCID-register wordt naar deze serviceverpakkingen gevraagd.

“Dus: indien u serviceverpakkingen van andere bedrijven of groothandelaren koopt, moet u altijd vragen om een bewijs van aanmelding bij een Duits duaal systeem”, waarschuwt Crämer. “Of dit bewijs schriftelijk en afzonderlijk wordt geleverd, dan wel op facturen wordt vermeld, is niet relevant.”

X