Intensievere samenwerking Enschede en Gronau door nieuw Euregiokwartier

Intensievere samenwerking Enschede en Gronau door nieuw Euregiokwartier
Burgemeester Roelof Bleker van Gemeente Enschede (l) en burgemeester Rainer Doetkotte van Stadt Gronau met de intentieverklaring. (c) Gemeente Enschede

Op de Nederlands-Duitse grens bij Glanerbrug ondertekenden burgemeester van Enschede Roelof Bleker en burgemeester van Gronau Rainer Doetkotte op donderdag 12 januari een Letter of Intent. Met deze intentiebrief spraken Gemeente Enschede en Stadt Gronau af om op zes thema’s intensiever te gaan samenwerken, waarbij de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van wonen, werken en ondernemen de drie grote speerpunten zijn.

De Letter of Intent bestaat uit de volgende zes thema’s: (1) wonen en leven, (2) mobiliteit, (3) economie en werk, (4) veiligheid, (5) onderwijs en sport en (6) cultuur en toerisme.

Kansen voor Enschede en Gronau

De aanleiding voor de Letter of Intent is een nieuw ontwikkelingsgebied dat de stad Gronau direct over de grens bij Glanerbrug gaat aanleggen. Het nieuwe gebied gaat het Euregiokwartier heten en biedt volop kansen voor zowel Enschede als Gronau. Daarom willen beide Euregio-partners slimme grensoverschrijdende oplossingen mogelijk maken.

Nieuw EUREGIO-kantoor

Ook het nieuwe EUREGIO-kantoor komt in dit gebied te staan. “We willen het nieuwe kantoor gaan gebruiken voor allerlei grensoverschrijdende projecten en diensten. Een voorbeeld hiervan is het GrensInfoPunt dat grensgangers adviseert,” legt Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, uit. “Ook andere bedrijven en organisaties die zich bezighouden met Nederlands-Duitse grensoverschrijdende samenwerking kunnen zich er vestigen.”

Nieuwe mogelijkheden en kansen

Burgemeester Roelof Bleker van Gemeente Enschede (l) en burgemeester Rainer Doetkotte van Stadt Gronau ondertekenen de intentieverklaring. (c) Gemeente Enschede

“De gemeente Enschede en de stad Gronau zijn al tientallen jaren met elkaar verbonden en onderhouden goed en vertrouwd noaberschap,” vertelt burgemeester Doetkotte. “Ik verheug me erop dat wij deze samenwerking met de Letter of Intent gaan intensiveren en uitbreiden. Dit biedt veel nieuwe mogelijkheden en kansen voor de toekomst van onze twee steden.”

Internationale samenwerking

Ook burgemeester Bleker ziet de ondertekening als een belangrijke stap: “Stadt Gronau en Gemeente Enschede werken al jaren samen. Met deze Letter of Intent intensiveren we de samenwerking om ons innovatieve Euregio-gebied verder te versterken. De internationale samenwerking in onze regio krijgt hiermee de komende tijd een extra impuls.”

Het beste van Gronau en Enschede combineren

Niels van den Berg is als wethouder voor stadsdeel Oost namens het Enschede college bestuurlijk betrokken bij de ontwikkeling van het Euregiokwartier. “Hoewel dit nieuwe gebied in Gronau ligt, denken we vanuit Enschede actief mee over de invulling en mogelijkheden om onze Euregio verder te versterken. Het nieuwe Euregiokwartier biedt ruimte voor bedrijven die het beste van Gronau en Enschede willen combineren. Ondernemers die al grensoverschrijdend en internationaal werken en nieuwe internationale bedrijven gaan hier prima passen,” aldus Van den Berg.

De Letter of Intent is hier te lezen.

X